Generelle vilkår og kondisjoner

Generelle vilkår og betingelser


Informasjon til forbrukere om distansekontrakter samt kundeinformasjon om elektroniske handelskontrakter


§ 1 Gyldighetsområde

For forretningsforhold mellom oss og kunden gjelder følgende generelle vilkår i den versjonen som er gyldig på bestillingstidspunktet når du bestiller via internettbutikken.


§ 2 Kontraktinngåelse

Presentasjonen av våre produkter på vår hjemmeside inneholder bare en forespørsel til kunden om å takke ja til et kontrakttilbud. Ved at kunden sender en ordre, gir han et tilbud i henhold til § 145 BGB (tysk borgerlov). Kunden mottar en bekreftelse på mottak av ordren på e-post. Kontrakten med oss ​​er inngått hvis vi aksepterer tilbudet fra kunden skriftlig innen 2 virkedager etter sending av bestillingen. I denne sammenhengen er tidspunktet for mottak av kundens erklæring om aksept avgjørende. Arbeidsdagen er en hvilken som helst kalenderdag som ikke er en søndag eller en nasjonal lovbestemt høytid.


§ 3 Levering, fraktkostnader, riskoansvarlig

Leveringen skjer i henhold til fraktkostnadene som er angitt i den enkelte sak. Hvis kunden er forbruker, tar vi alltid forsendelsesrisikoen uavhengig av fraktmetoden. Hvis kunden er en bedrift eller bedriftsleder, overføres alle risikoer og farer ved forsendelsen til kunden så snart varene er overlevert til den bestilte logistikkpartneren.


§ 4 Eiendomsovergang

De leverte varene forblir vår eiendom til full betaling av kjøpesummen.


§ 5 Betalinger

Det akspteres kun betalingsmetodene som er vist til kunden under bestillingsprosessen.


§ 6 Ansvar for mangler

Det lovfestede garantirettigheter gjelder.


§ 7 Informasjon til forbrukere om distansekontrakter samt kundeinformasjon for kontrakter innen elektronisk handel

a) a) Vi er ikke underlagt spesielle oppførselskoder som ikke er nevnt ovenfor.
b) Eventuelle inputfeil som kan oppstår når du legger inn bestillingen din, kan du alltid sjekke og korrigere ved hjelp av slette- og endrefunksjonen i den endelige bekreftelsen før du sender inn kontraktserklæringen.
c) De essensielle egenskapene til varene som tilbys av oss, og gyldighetsperioden for begrensede tilbud, finner du i de enkelte produktbeskrivelsene i vårt Internett-tilbud.
d) Språket som er tilgjengelig for inngåelse av kontrakten er tysk.
e) Klager og krav på mangler kan fremsettes under adressen som er angitt i leverandørens identifikasjon.
f) Kontraktteksten blir ikke lagret av oss og er derfor ikke tilgjengelig hos oss for kunden, etter at kontrakten er inngått.
g) For informasjon om betaling, levering eller oppfylling, se tilbudet.


§ 8 Informasjon om tvisteløsningsprosedyren hos et konsumentverk

Vi er verken villige eller forpliktet til å delta i en tvisteløsningsprosedyre hos et forbrukerverk.

§9 Tilbakebetalinger

Vi ordner automatisk eventuelle tilbakebetalinger på kontoen du har brukt til betaling. Hvis du betaler med faktura og betaling på forhånd, vil tilbakebetalingen bli sendt til kontoen som overføringen ble gjort fra. Hvis du har betalt med Paypal eller kredittkort, vil refusjonen bli utført til den tilknyttede Paypal- eller kredittkortkontoen. Hvis du har brukt et gavekort ved kjøpet, får du det tilsvarende beløpet på gavekortkontoen din. Returkostnadene er 29 NOK for bestillinger under en samlet verdi av 600 NOK. De vil bli trukket fra beløpet vi du får tilbakebetalt. For bestillinger med en ordreverdi over 600 NOK er det ingen returkostnader.


§ 10 Forskjellige saker

Loven i Tyskland gjelder for kontraktsforholdet mellom oss og kunden så vel som for de respektive vilkår og betingelser. Hvis kunden er en forbruker, så gjelder, til beskyttelse av forbrukeren, lovene og rettighetene av landet forbrukeren er bosatt i. Bruken av FNs salgslov er utelukket.

V SN 42

Tilleggsinformasjon for generelle vilkår angående kjøp på avbetaling og kjøp på faktura

Deltakelsesvilkår for premiespill

Sist sett