Angrerett

Angrerett og eksempler på angreskjema for forbrukere

Angreretten gjelder ikke fjernsalgskontrakter for levering av varer som ikke er laget på forhånd som et individuelt valg eller som er tydelig tilpasset forbrukerens personlige behov.

Angrerett

For å bruke din angrerett, må du informere oss om

Gusti Leder GmbH - returns warehouse
Prenzlauer Str. 3G
17321 Löcknitz
Deutschland

ved hjelp av en klar erklæring (f.eks. et brev sendt per post, faks eller e-post) om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan bruke vedlagte skjemaet for dette formålet, men dette er ikke obligatorisk.

For å bli innenfor avbestillingsfristen, er det nok for deg å sende varselet om å bruke din angrerett før angreretten er utløpt.

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, får du alle betalinger vi har mottatt fra deg, unntatt leveringskostnader (med unntak av merkostnadene som følger av å velge en annen type levering enn den billigste standardleveransen som tilbys av oss), tilbake (senest innen fjorten dager etter mottak av retur). For denne tilbakebetalingen vil vi bruke de samme betalingsmåtene som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet ble uttrykkelig avtalt med deg. Du blir ikke belastet med noen ekstra gebyrer for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling til vi har mottatt varene tilbake eller til du har bevis på at du har sendt varene tilbake. Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og uansett senest fjorten dager fra dagen du informerte oss om kanselleringen av denne kontrakten. Fristen overholdes hvis du sender varene før fjorten dager er omme. Du må bare betale for noe verditap på varene hvis dette verditapet skyldes håndtering av deg.

Skjema tilbakekalling

Hvis du vil trekke deg fra kontrakten, vennligst fyll ut eksemplet nedenfor og send det tilbake.

Eksempel på skjema

 

- Til: - An: Gusti Leder GmbH - returns warehouse, Prenzlauer Str. 3G, 17321 Löcknitz

- Jeg / vi (*) trekker oss fra kontrakten som er inngått av meg / oss (*) for kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjeneste (*)
- Bestilt den (*) / mottatt den (*)
- Navn på forbruker (e)
- Adresse til forbruker (r)
- Forbruker (s) underskrift (kun med hvis du bruker papirformat)
- Dato

Sist sett