Personvernerklæring

Personvernerklæring – samt informasjon om data som samles inn i henhold til ditt samtykke

Som ansvarlig i henhold til databeskyttelsesforskriftene informerer vi deg nedenfor om behandlingen av dine personopplysninger hos oss.

I. Bakgrunnen til innhenting av personopplysninger og andre betingelser

Dine personopplysninger er kort sagt all informasjon som kan spores direkte tilbake til deg. Definisjonen av personopplysninger og de andre begrepene, som vil fremgå i denne teksten, kan du finne i artikkel 4 i GDPR (General Data Protection Regulation).

II. Navn og kontaktinformasjon til den ansvarlige; Kontaktinformasjon til tilsynsføreren for databeskyttelse

Ansvarlig er enkelt sagt, den personen, som alene eller i felleskap med andre, bestemmer over formålet og måten å behandle personopplysninger på.

1. Ansvarlig

Gusti Leder GmbH
Erich-Schlesinger-Straße 62
18059 Rostock, Deutschland
Telefon: +49 381 367 67 30
E-post: info@gusti-laer.no
Daglig leder: Christian Pietsch

2. Ekstern ombud for personvern

Advokat Katja Westenberger
Schröderstraße 22
D-18055 Rostock, Deutschland
Telefon: +49 (0)381 – 45 83 88 90
Fax: +49 (0)381 – 45 83 88 95
E-post: info@ra-westenberger.de

 

III. Formålet med behandlingen av dine personopplysninger; det juridiske grunnlaget for behandlingen.

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lov og i forbindelse med følgende formål:

1. For å kunne gjennomføre tiltak før kontraktsfestet, som er iverksatt på grunnlag av en forespørsel fra deg, vil personopplysningene dine bli behandlet på grunnlag av samtykket du har gitt i samsvar med artikkel 6 §1 (a) GDPR eller på grunnlag av artikkel 6 §1 (b) GDPR.

2. For å sikre vår legitime interesse i å svare på henvendelser og i å utføre andre tiltak som er iverksatt på grunnlag av en forespørsel fra deg, foregår behandlingen av dine personopplysninger på grunnlag av samtykket du har gitt i samsvar med artikkel 6 §1 (a) GDPR eller på grunnlag av artikkel 6 §1 (f) GDPR

3. For å utføre en kontrakt som du er part i, foregår behandlingen av personopplysningene dine på grunnlag av samtykket du har gitt i samsvar med artikkel 6 §1 (a) GDPR eller på grunnlag av artikkel 6 §1 (b) GDPR.

4. For gjennomføring av tiltak med det formål å annonsere, foregår behandlingen av dine personopplysninger enten på grunnlag av samtykket du har gitt i samsvar med artikkel 6 §1 (a) GDPR eller på grunnlag av artikkel 6 §1 (f) GDPR.

5. For å sikre vår legitime interesse i å opprettholde en funksjonell nettside, brukervennlige funksjoner, samt til analyse av bruken av vår nettside, vil personopplysningene dine bli behandlet på grunnlag av artikkel 6 §1 (f) GDPR.

6. For å beskytte våre juridiske interesser og for å opprettholde våre rettigheter, vil behandlingen av dine personopplysninger være basert på artikkel 6 §1 (f) GDPR

Våre systemer er sikret gjennom tekniske og organisatoriske prosesser av moderne og høy kvalitet, for å beskytte dine personlige opplysninger mot uautorisert tilgang og endringer, offentlig tilgang, tap og ødeleggelse.

Informasjon om behandlingen av dine personopplysninger for de enkelte behandlingsformålene finner du i tilsvarende ytterligere informasjon i forbindelse med denne databeskyttelseserklæringen.

For mer informasjon om de spesifikke formålene grunnet innsamling av personopplysninger, finner du under fanen ’Personvernerklæring’.

IV. Utlevering av dine personopplysninger til tredjeparter; kategorier av mulige tredjeparter av dine personopplysninger

I den grad dette er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen av dine personopplysninger, vil vi overføre dine personopplysninger til tredjeparter i samsvar med gjeldende lov. En detaljert beskrivelse av overgivelsen av dine personopplysninger til tredjeparter, samt de spesifikke formålene med dette, kan du lese mer om under fanen ’Personvernerklæring’. Ved utlevering av dine personopplysninger vil mengden data bli forsøkt holdt til et absolutt minimum.

V. Omfanget av behandlingen av dine personopplysninger for de enkelte behandlingsformålene

Nedenfor vil vi informere deg i detalj om behandlingen av dine personopplysninger, samt de forskjellige formålene med innsamlingen.

Dine personopplysninger vil bli slettet så fort de ikke lenger er nødvendige grunnet årsakene til innsamlingen, med mindre vi får lov til å bruke de i forbindelse med et annet formål, enn grunnlaget for innsamlingen. Dette gjøres i samsvar med gjeldende lov og i samsvar med retningslinjene som er beskrevet under fanen ’Personvernerklæring’.

1. Bruken av vår nettside til informasjonsformål

Besøker du vår nettside uten å oppgi personopplysninger, vil kun ha tilgang til og behandle dataene din nettleser sender videre til oss. De følgende data er teknisk nødvendige for at vår nettside kan vises fra din nettleser, samt for å sikre stabilitet og sikkerhet på vår nettside:

• Nettsiden du besøkte
• Dato og tid for besøket
• Mengden dataoverføring
• Kilde til hvordan du fant frem til siden
• Nettleseren du brukte
• Operativsystemet du bruker
• Din IP-adresse

Behandlingen av dine personopplysninger skjer på grunnlag av artikkel artikkel 6 §1 (f) GDPR for å sikre vår legitime interesse i å opprettholde riktig drift av vår nettside.

Dine personopplysninger vil bli slettet etter 6 måneder, med mindre de fortsatt er nødvendige i prosessen for håndtering av eventuelle klager eller til vedlikehold av vår nettside. I et slikt tilfelle blir dataene dine umiddelbart slettet etter endt korrespondanse.

2. Behandling av dine henvendelser/innvendinger

Kontakter du oss på grunnlag av en forespørsel eller innvending, vil vi behandle personopplysningene, informasjonene og dokumentene du utleverer til oss. Uansett hvilken måte du henvender deg med forespørselen eller innvendingen på, kan noen av dataene, informasjonene og dokumentene du utleverer til oss være:

• Dato og tid for henvendelsen
• Navn
• Kontaktopplysninger
• Informasjon om forespørsel/sak
• Overførte informasjoner/dokumenter

Behandlingen av dine personopplysninger og de oppgitte opplysningene/dokumentene finner sted – avhengig av innholdet i henvendelsen/bekymringen – på grunnlag av samtykket du har gitt i samsvar med artikkel 6 §1 (a) GDPR for å svare på forespørselen din eller på grunnlag av artikkel 6 §1 (b) GDPR for implementering av tiltak før kontraktsinngåelse eller på grunnlag av artikkel 6 §1 (b) GDPR for utførelsen av en kontrakt, som du er part i eller på grunnlag av artikkel 6 §1 (f) GDPR for å ivareta vår berettigede interesse i å svare på henvendelser/bekymringer og i å gjennomføre andre tiltak i forbindelse med behandling av henvendelser/bekymringer.

Vi tilbyr et kontaktformular i tilfelle du ønsker å komme med en forespørsel eller innvending. Ved å bruke dette skjemaet samtykker du også til følgende:

„Jeg samtykker til at min e-postadresse, så vel som andre opplysninger jeg oppgir, kan brukes i forbindelse med formål å svare på min forespørsel eller innvending. Jeg kan til en hver tid trekke tilbake mitt samtykke uten begrunnelse med virkning for fremtiden. Lovligheten av behandlingen som utføres til tilbakekallingen forblir upåvirket i tilfelle tilbakekalling.“

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt uten begrunnelse og virkning for fremtiden. I en slik situasjon må du kontakte personen som er ansvarlig for dette området. Kontaktopplysningene finner du under fanen ’Om oss’. Tilbakekallingen av ditt samtykke vil ikke ha noen effekt på personopplysningene som er samlet inn og behandlet så langt.

I den grad dette er nødvendig for behandlingen av din henvendelse/ forespørsel, vil vi overføre dine personopplysninger til tredjeparter i samsvar med gjeldende lov. I tilfelle utlevering av dine personopplysninger, vil mengden av disse være begrenset til et minimum.

Dine personopplysninger vil bli slettet så fort forespørselen/bekymringen er blitt besvart, med mindre vi fortsatt har bruk for å behandle dataene til andre formål, som også er innenfor de juridiske rammer og i samsvar med informasjonen i denne personvernerklæringen.

3. Oppfyllelse av den inngåtte kontrakten

Om du oppgir personlige opplysninger for å kunne fullføre kjøpskontrakten eller når du oppretter en kundekonto, vil disse opplysningene bli brukt til å oppfylle den inngåtte kjøpskontrakten. Slike opplysninger kan for eksempel være ditt navn eller adresse, samt produktene som er oppført i kjøpskontrakten, samt betalingsmetode og leveringsinformasjon.

Behandlingen av dine personopplysninger skjer på grunnlag av artikkel 6 §1(b) GDPR for utførelsen av en kontrakt som du er part i.

Så lenge dette er nødvendig for utførelsen av kontrakten med deg, vil dine personopplysninger bli utlevert til tredjeparter i samsvar med gjeldende lov. Overføringen skjer til våre samarbeidspartnere, som brukes slik at kjøpskontrakten kan oppfylles. Dette er de samarbeidspartnere vi bruker i forbindelse med utførelsen av kontrakten. Listen inkluderer også budfirmaet, samt leverandørene av betalingsløsningene som brukes for at kontrakten skal oppfylles.

Benytter du deg av PayPals betalingsalternativ, vil vi gjøre oppmerksom på, at det i disse tilfeller, er PayPals personvernregler som gjelder: https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=da_NO

I tilfeller hvor en utlevering av dine personopplysninger til tredjeparter er nødvendig, vil mengden data som utleveres være på et absolutt minimum.

Dine personopplysninger vil bli slettet etter utløpet av kommersielle og skattemessige oppbevaringsrettigheter. Denne perioden varer mellom 6 og 10 år, med mindre vi får fortsette å behandle dataene for andre formål i samsvar med gjeldende lov og i samsvar med informasjonene i våre retningslinjer for personopplysninger.

4. Reklame via nyhetsbrev

Når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, behandler vi e-postadressen du har oppgitt - og annen personlig opplysning - for å sende deg informasjon om våre tilbud via e-post. Obligatorisk er spesifikasjonen av e-postadressen din. Hvis du frivillig oppgir ytterligere personopplysninger, vil vi behandle disse dataene om nødvendig for å kontakte deg personlig i nyhetsbrevet.

Hvis du abonnerer på vårt nyhetsbrev, gir du samtykke til følgende innhold: "Jeg godtar å bli informert via e-post om interessante tilbud og samtykker derfor til behandlingen av min e-postadresse og andre personlige opplysninger, jeg har gitt til formålet å sende nyhetsbrevet. Jeg kan trekke tilbake dette samtykket når som helst og uten begrunnelse med virkning for fremtiden. Lovligheten av behandlingen som utføres til tilbakekallingen forblir upåvirket i tilfelle tilbakekalling.“

Påmeldingen til vårt nyhetsbrev foregår i en såkalt dobbeltregistreringsprosedyre. Dette betyr: Etter at du har logget deg inn, vil du først motta en e-post med en melding om registrering av nyhetsbrevet, og en forespørsel om bekreftelse på registrering. Din bekreftelse på registreringen er nødvendig for å dokumentere det nødvendige samtykket for å sende nyhetsbrevet og for å kunne gjenkjenne registreringer på eksterne e-postadresser. I forbindelse med abbonomentet på nyhetsbrevet og bekreftelsene, blir IP-adressen samt dato og klokkeslett logget inn, for å kunne bevise tildelingen av samtykket i samsvar med de juridiske kravene.

Behandlingen av dine personopplysninger skjer på grunnlag av ditt samtykke gitt i samsvar med artikkel 6 §1(a) GDPR.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt og uten begrunnelse med virkning for fremtiden. Til dette formålet sendes en tilsvarende melding til den ansvarlige personen, hvis kontaktopplysningene er gitt av den ansvarlige personen. Lovligheten av behandlingen som utføres til tilbakekallingen forblir upåvirket i tilfelle tilbakekalling.

Hvis du tilbakekaller ditt samtykke eller melder deg av vårt nyhetsbrev, vil vi umiddelbart slette e-postadressen din og andre overførte data, med mindre vi kan fortsette å bruke dataene til et annet formål i samsvar med de juridiske kravene og i samsvar med informasjonen i denne personvernerklæringen.

MailChimp

Våre nyhetsbrev er produsert og sendt av MailChimp - en markedsføringsplattform, som er en del av 'The Rocket Science Group LLC', 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Du finner retningslinjene for deres databeskyttelse her: https://mailchimp.com/legal/privacy

Suksessmåling

Våre nyhetsbrev inneholder en såkalt " Web-Beacon ", som er en pikselformet fil som leses av serveren til vår nyhetsbrevleverandør MailChimp når nyhetsbrevet åpnes. Dette samler inn informasjon om nettleseren din, ditt operativsystem, samt din IP-adresse og tidspunktet for henting.

Det gir oss også muligheten til å lage statistiske undersøkelser, for eksempel om nyhetsbrevet åpnes, når det ble åpnet og hvilke lenker som ble klikket. Av tekniske årsaker kan denne informasjonen tildeles individuelle abonnenter, men det er opp til oss og MailChimp å gjøre det. Vi bruker kun denne statistikken til å evaluere lesevanene og bruksmønstrene til våre nyhetsbrevabonnenter og å tilpasse vårt innholdet i samsvar med dette for å tilpasse oss lesernes interesser.

Dette målet på suksess kan kun motsis ved å avslutte hele nyhetsbrevet.

5. Bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden vår. Dette er små filer, som lagres på din enheten og som videresender informasjoner til oss. Bruken av informasjonskapsler, sikrer at vår hjemmeside fungerer og at den er så brukervennlig som mulig.

Noen av informasjonskapslene vi bruker, blir slettet etter hvert besøk, for eksempel når du lukker nettleseren din (slike informasjonskapsler kalles session-cookies). Andre informasjonskapsler forblir lagret, selv etter at nettleseren din er slått av. Disse informasjonskapslene gir oss eller våre samarbeidspartnere muligheten til å gjenkjenne deg neste gang du besøker vår hjemmeside (såkalte persistent-cookies).

Noen av informasjonskapslene vi bruker, er teknisk nødvendige for at vår nettside skal fungerer optimalt. Dette er for eksempel tilfelle med informasjonskapsler som leser dine besøk på nettsiden vår og lagrer det i handlekurven.

Behandlingen av dine personopplysninger er basert på artikkel 6 §1(b) GDPR for implementering av pre-kontraktsmessige tiltak, som tas på grunnlag av din forespørsel eller på grunnlag av Artikkel 6, §1(b) GDPR for utførelsen av kontrakten, hvorav du er part eller på grunnlag av Artikkel 6, §1(f) GDPR for å sikre vår rett til å optimalisere og gjøre nettsiden vår så brukervennlig som mulig. Om vi eller våre samarbeidspartnere, bruker informasjonskapsler med formålet for registrering eller til markedsføringsbruk, kan du finne mer informasjon om dette under fanen ’Personvernerklæring’.

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din. Om nødvendig, kan du søke mer kunnskap og hjelp under nettleserinnstillingene. Vi vil imidlertid påpeke, at du i dette tilfellet kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på nettsiden vår. Eksempelvis refererer vi til informasjonen til de følgende vanlige nettlesere:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=no&hlrm=en
Firefox: https://support.mozilla.org/da/kb/aktiver-eller-deaktiver-cookies
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nb-no/windows/slette-og-administrere-informasjonskapsler-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Safari: https://support.apple.com/no-no/HT201265

6. Bruk av Google Analytics

Vi benytter oss av tjenesten Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Inc. („Google“).

Behandlingen av dine personopplysninger utføres i samsvar med retningslinjene beskrevet i artikkel 6 §1(f) GDPR. Dette gjøres i henhold til vår rett til å evaluere og analysere vår nettside. Google Analytics bruker såkalte «informasjonskapsler». Dette er små tekstfiler, som gjør det mulig å innhente og lagre data om hvordan du bruker vår nettside. De innhentede dataene sendes til en server i USA og lagres deretter. I denne sammenhengen vil vi påpeke, at det på denne nettsiden brukes en utvidet versjon av Google Analytics. Den utvidede versjonen er opprettet med koden "anonymizeIp". Dette sikrer en anonym innsamling av IP-adresser (såkalt IP-maskering), hvor IP-adressen din forkortes av Google i medlemslandene i EU eller i andre stater, som inngår i avtalen på det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, for å ekskludere en personlig referanse. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli overført til en server i USA, for deretter å bli forkortet der. På våre vegne vil Google bruke denne informasjonen, til å evaluere din bruk av vår nettside, for å utarbeide rapporter om nettsideaktiviteten og for å tilby tjenester relatert til bruken av nettside og Internett hos oss som nettsideoperatør. IP-adressen som overføres av nettleseren din, som en del av Google Analytics, vil ikke bli slått sammen med andre Google-data.

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din. Om nødvendig, kan du søke mer kunnskap og hjelp under nettleserinnstillingene. Vi vil imidlertid påpeke, at du i dette tilfellet kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på nettsiden vår.

I tillegg kan du forhindre innsamling av dataene, som genereres av informasjonskapselen, og relatert til din bruk av vår nettside (inkludert din IP-adresse) til Google, samt behandlingen av disse dataene av Google, ved å laste ned nettleserpluginen som er tilgjengelig under følgende lenke og installasjon. Gjeldende link er https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativt kan du forhindre fremtidig innsamling av dataene dine fra Google Analytics ved å installere en opt-out-informasjonskapsel. Du installerer denne informasjonskapselen ved å klikke på denne linken. Vær oppmerksom på at denne opt-out-informasjonskapselen bare fungerer for denne nettleseren og for denne nettsiden. Hvis du sletter informasjonskapslene i nettleseren din, klikker du linken på ny.

For mer informasjon om brukervilkårene og personvernreglene, besøk https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/no/ samt ytterligere informasjon om Googles databeskyttelse finner du på https://policies.google.com/?hl=no.

Google er underlagt Privacy Shield avtalen, som sikrer overholdelse av europeisk databeskyttelseslov https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

7. Tilstedeværelse på nettet i sosiale medier

Vi vedlikeholder nettsteder innen sosiale nettverk og plattformer, for å kommunisere med kunder og potensielle kunder, og for å informere om våre produkter. Disse er knyttet til nettsiden vår og er tilgjengelig for alle besøkende. Ved tilgang til de respektive nettverkene og plattformene, gjelder deres vilkår og personvernerklæring. Behandlingen av personopplysninger fra vår side, er basert på den legitime interessen i henhold til artikkel 6 §1(f) GDPR.

Vi viser til, at besøksdata kan behandles utenfor EU. Dette kan føre til risikoer, som kan gjøre det vanskeligere å håndheve rettighetene til registrerte. Amerikanske nettverk og plattformer, sertifisert under Privacy Shield, er forpliktet til å overholde EUs retningslinjer for databeskyttelse.

Nedenfor finner du en oversikt over nettsider som drives av oss, og de tilhørende kontaktpunktene angående personvernreglene til de respektive nettverkene og plattformene.

Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, Personvernerklæring: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, Personvernerklæring: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
Twitter: Twitter International Company, Attn: Data Protection Officer, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND, Personvernerklæring: https://twitter.com/en/privacy
YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=no
Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2 Ireland, Personvernerklæring: https://policy.pinterest.com/nb/privacy-policy
Google+: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=no
Snapchat: Snap Group Limited, 7-11 Lexington Street, London W1F 9AF, United Kingdom, Personvernerklæring: https://www.snap.com/nb-NO/privacy/privacy-policy

8. Integrering av innhold og tjenester fra tredjepart

Innenfor vårt online tilbud bruker vi innholds- og tjenestetilbud fra tredjepartsleverandører. Når du integrerer dette innholdet, kan det hende at de respektive plattformene lagrer såkalte informasjonskapsler med informasjon. Vi bruker innholdet på grunnlag av artikkel 6 §1(f) GDPR for å kunne tilby deg et spennende og informativt online tilbud.

Vimeo: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Personvernerklæring: https://vimeo.com/privacy
YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=no
Google Maps: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=no
Panono: Professional360 GmbH, Französische Straße 9, 10117 Berlin, Personvernerklæring: https://www.panono.com/en/privacy-policy/
Doo-Finder: DooFinder S.L., Standort Bielefeld, Apfelstraße 245, D-33611, Personvernerklæring: https://www.doofinder.com/en/privacy-policy
Squarelovin: Anchor Media GmbH, Budapester Straße 45, 20253 Hamburg, Personvernerklæring: https://squarelovin.com/business/home/privacy

9. Håndhevelse av våre rettigheter og avverging av krav mot oss

Om nødvendig behandler vi personopplysningene dine for å ivareta vår legitime interesse i å håndheve våre rettigheter og i å forsvare oss mot eventuelle krav.

I dette tilfellet skjer behandlingen av dine personopplysninger på grunnlag av artikkel 6 §1(f) GDPR.

I den grad dette er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse, overfører vi dine personopplysninger til tredjeparter innenfor rammen av de juridiske kravene. Denne overføringen skjer til de involverte inkassotjenesteleverandørene eller våre advokater.

I tilfeller av overføring av dine personopplysninger til tredjeparter, er mengden data som overføres begrenset til det nødvendige minimum.

Dine personopplysninger vil bli slettet etter utløpet av kommersielle og skattemessige oppbevaringsrettigheter. Denne perioden varer mellom 6 og 10 år, med mindre vi får fortsette å behandle dataene for andre formål i samsvar med gjeldende lov og i samsvar med informasjonene i våre retningslinjer for personopplysninger.

VI. Varigheten av lagringen av dine personopplysninger eller kriterier for å bestemme denne varigheten.

Dine personopplysninger vil bli slettet hvis de ikke lenger er nødvendige for behandling for det respektive behandlingsformålet, med mindre vi får fortsette å behandle dataene for andre formål i samsvar med gjeldende lov og i samsvar med informasjonene i våre retningslinjer for personopplysninger. For å får informasjon om hvor lenge personopplysningene dine vil bli lagret eller kriteriene for å bestemme denne varigheten, vennligst se informasjonen om behandlingen av dine personopplysninger for hvert behandlingsformål i denne personvernerklæringen.

VII. Dine rettigheter

1. Oversikt

For å sikre en rettferdig og transparent behandling av personopplysningene, har du følgende rettigheter i henhold til personvernerklæringen:

retten til informasjon i henhold til artikkel 15 i GDPR,
retten til en korreksjon i henhold til artikkel 16 i GDPR,
retten til sletting i henhold til artikkel 17 i GDPR,
retten til å begrense behandlingen i henhold til artikkel 18 i GDPR,
retten til dataportabilitet i henhold til artikkel 20 GDPR,
retten til alltid å kunne tilbakekalle samtykke i henhold til artikkel 7 (3) GDPR,
retten til å motsi behandlingen i henhold til artikkel 21 GDPR, som vi vil informere deg om separat nedenfor
og retten til å klage til tilsynsmyndigheten i henhold til artikkel 77 GDPR, som vi vil informere deg om separat nedenfor.

2. Din rett til å motsi behandlingen

Behandlingen av personopplysninger er tillatt, hvis behandlingen er nødvendig for å ivareta den ansvarliges eller en tredjeparts legitime interesser, med mindre interessene eller de grunnleggende rettighetene og frihetene til den registrerte som krever beskyttelse av personopplysninger, blir viktigere, gjelder spesielt om det ved den registrerte handler seg om et barn, artikkel 6 § 1 (f) GDPR.

Som den registrerte har du rett til, på grunnlag av din spesielle situasjon, når som helst å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger i henhold til artikkel 6 § 1 (f) GDPR; Dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene.

Hvis du utøver din rett til å potestere, vil vi ikke lenger behandle dine personopplysninger, med mindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunner for behandlingen, som overstyrer dine interesser, rettigheter og din frihet som registrert, eller behandlingen tjener til å hevde, utøve eller forsvare de juridiske krav.

Hvis vi behandler personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål, har du som registrert, alltid rett til å motsi bruken av dine personopplysninger i markedsføringen som gjelder deg; dette gjelder også profilering i den grad det er relatert til slik direkte annonsering. Hvis du motsetter deg bruken for direkte markedsføringsformål, vil ikke personopplysningene dine lenger bli behandlet for disse formålene.

3. Din rett til å klage til tilsynsmyndigheten

Som registrert, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i det landet du bor i, ditt arbeidssted eller stedet for den påståtte krenkelsen, hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger bryter kravene til GDPR.

VIII. Informasjon om grunnlaget for levering av dine personopplysninger

I den grad du ønsker å inngå en kontrakt med oss eller kontakte oss angående en forespørsel, er leveringen av dine personopplysninger nødvendig for inngåelse av en kontrakt eller ved en behandling av din forespørsel. Du er ikke pålagt å oppgi dine personopplysninger. Unnlatelsen av dine personopplysningene, vil imidlertid bety at vi ikke inngår en kontrakt med deg eller at vi ikke kan behandle din forespørsel.

Sist sett