Personvernerklæring

Personvernerklæring

 

Beskyttelsen av din private informasjon ved bruk av vår nettside er spesielt viktig for oss. Nedenfor informerer vi deg derfor om bruk av anonym og personlig data. 

1.    Leverandør/ansvarlig i betydningen databeskyttelse

Denne nettsiden er en service av firmaet

 

Gusti Leder Stores GmbH

Pettenkoferstraße 4b,

10247 Berlin

 

Telefon: +49 (0) 381 / 799 90031*

E-Mail: info@gusti-lær.no

 

representert av administrerende direktør Felicity Pietsch

 

oppført i handelsregisteret til tingretten i Berlin Charlottenburg

under HRB 181370 B

*Vær oppmerksom på at dette ikke er telefonnummeret der du kan nå vår kundesupport.

 

 

2.    Databeskyttelsesansvarlig

ecolaw selskap for datasikkerhet og databeskyttelse mbH

Herr Florian König

Roseggerstraße 1, D-38440 Wolfsburg

Tel. +49 (0)5361 27 29 293

Fax +49 (0)5361 27 29 296

datenschutz@ecolaw.de

www.ecolaw.de

oppført i handelsregisteret til tingretten Braunschweig under HRB 203444

 

3.    Tilsynsmyndighet

Statens kommissær for databeskyttelse og informasjonsfrihet, Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlin, Tel.: +49 30 13889-0, Fax: +49 30 2155050, E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

 

4.    Grunnleggende

Din personlige informasjon (f.eks. tiltale, navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer, bankforbindelse, kredittkortnummer) blir under betraktning av de aktuelle lovgitte forskriftene av personvern, spesielt den generelle databeskyttelsesforordningen - GDPR, i tillegg til ​​Federal Data Protection Act og andre datalovgivende regler - f.eks. Loven om databeskyttelse på telekommunikasjon - lagret av oss og brukt.

Etter DSGVO og andre forskrifter er behandling og bruk av data kun tillatt, om DSGVO eller en annen rettsforskrift tillatter dette eller om den berørte er enig (Forbud med forbehold ommtillatelse). Etter disse lovgitte grunnlagende er behandlingen og bruk av data kun tillatt når    

a)      den berørte personen gir sin tillatelse om behandling av personlig data for en eller flere bruksområder; 

b)      behandlingen går til oppfyllelse av en kontrakt, der en kontraktspart er den berørte, eller til gjennomføring av førkontraktlige tiltak, som blir gjort etter forespørsel av den berørte; 

c)      behandlingen går til oppfyllelse av rettslige forpliktelser, som den berørte ligger under; 

d)      behandlingen er nødvendig for å beskytte livsviktige interesser til den berørte eller en annen naturlig person;

e)      behandlingen er nødvendig for oppfatningen av en oppgave, som ligger i offentlig interesse eller skjer i følge av utøvelse av offentlig vold, som ble utøvd på den berørte;   

f)       behandlingen er nødvendig for beskyttelsen av berettiget interesse til den ansvarlige eller en tredjepart, så lenge interessen ikke overveier interessen eller grunn rettene og grunn friheten til den berørte, spesielt når det handler om den berørte som barn. 

Tilsvarende dette behandler og bruker vi din personlige informasjon kun i tillatte rammer av kontrakt avviklingen eller om du informert har samtykket. 

Vi gir din personlige informasjon inkludert din adresse og e-mail grunnleggende ikke videre til tredjeparter. Unntak er her våre tjenester partnere, om informasjonen er nødvendig for fullføring av kontrakter eller om vi tydelig har henvist til dette. I disse tilfellene begrenser seg omfanget av den formidlede informasjon kun til det nødvendige minimum.    

5.    Anonym datainnsamling

Du kan besøke vår nettside, uten å måtte formidle til oss, hvem du er. Vi får kun vite 

- navnet på din Internet Service Provider

- nettsiden som du besøker oss fra (Referrer URL)

- våre egne nettsider, som du besøker 

- dato og klokkeslett til oppropet, i tillegg til overførte datamengder 

- melding over vellykket opprop

- Browsertype og versjonen på den oppropende pc/ enhet

- bedriftssystemet til oppropende pc/ enhet 

- IP-Adressen til oppropende pc/ enhet 

En evaluering av denne informasjonen nytter kun til statistiske formål. Som enkel bruker blir du her helt anonym, en sammenknyttelse med din personlige informasjon finner selvsagt ikke sted her, med unntak om du selv har tillatt dette eller det kommer i bruk i en av de følgende oppførte tilfeller. 

6.    Innhentning av personlig informasjon ved besøk av vår nettside og ved bruk av våre tjenester generelt

Personlig informasjon blir kun innhentet av oss, om du har tillatt dette og gir oss denne informasjonen. Dette kan for eksempel skje under en bestilling eller ved registrering for tjenester, der innlogging med personlig informasjon er nødvendig (f.eks. bestillinger, spesielle tilbud, konkurranser eller forsendelse av Newsletter o.l.). I disse tilfellene innhenter vi kun informasjon som er lovlige og som trengs til fullførelse av de fra deg ønskede tjenestene (dette ville f.eks. under bestillingen være ditt navn, adresse, telefonnummer og din e-mail, ved ønske om vår nyhetsbrev f.eks. kun din e-mail). Om vi innhenter personlig informasjon fra deg (f.eks. gjennom en kontakt- eller bestillingsformular), så kun den informasjonen som du velger å gi. Informasjon som må gis er markert med en “stjerne”. All annen informasjon er frivillig og må ikke gis av deg. Om du velger å meddele denne informasjonen, tillater du oss å lagre og bruke denne; noen ganger ber vi også spesielt om tillatelse om bruk av informasjon på grunn av lover innenfor personvern, som krever en informert tillatelse, som du selv velger om du ønsker å gi, ikke er bundet til andre krav og kan tilbaketrekkes når som helst i fremtiden.  

For høyest mulig sikkerhet av din informasjon, blir disse videreført per TLS-kryptering. Dette skal forhindre misbruk av din informasjon fra tredjeparter. Din informasjon blir lagret og brukt av oss kun på servere innenfor den europeiske union. En overførsel til tredjestater skjer vanligvis ikke, om ikke vi er forpliktet og berettiget til denne etter lovgitte forskrifter eller om du tydelig har gitt tillatelse om dette i forkant. Disse tilfellene blir tydelig markert. 

7.    Databehandling for oppfyllelse av kontrakten

7.1Behandlingsformål

Som en del av vår bestillingsprosess gir du oss for eksempel dine personopplysninger. Den obligatoriske informasjonen merket med en "stjerne" i denne sammenheng er personopplysninger som kreves for inngåelse av en kontrakt med oss. Du er selvfølgelig ikke forpliktet til å oppgi dine personopplysninger. Vi kan imidlertid ikke tilby tjenesten du har bedt om (f.eks. oppfyllelse av kontrakten) uten at du gir oss de nødvendige dataene (f.eks. adressen din i tilfelle en bestilling). For noen betalingsmåter trenger vi de nødvendige betalingsdataene for å kunne sende dem videre til en betalingstjenesteleverandør som er bestilt av oss. Behandlingen av dine data som er lagt inn i bestillingsprosessen er derfor alltid med det formål å oppfylle kontrakten.

7.2Lovlig basis

Lovlig basis for denne bearbeidelsen er artikkel 6 §1(b) GDPR. 

7.3Mottakerkategorier

Betalingstjenesteleverandør, forsendelsestjenesteleverandør, varestyringssystem, leverandører (muligens Dropshipping).

En overføring av din personlige informasjon til tredjeparter til andre formål en de følgende oppførte finner ikke sted. Spesielt følger, uten din tydelige samtykkelse, ingen videreformidling til tredjeparter, til formål slik som f.eks. reklame. 

Vi gir din personlige informasjon kun videre til tredjeparter om:

Du etter artikkel 6 avsnitt 1 s. 1 a) GDPR har gitt tydelig samtykkelse om dette;

dette etter artikkel 6 avsnitt 1 s. 1 b) GDPR for avviklingen av kontraktsforhold med deg er nødvendig, f.eks. til kredittinstitutter for fullførelse av kontraktlig avtalte betalinger eller ved mislighold av kontraktslig avtalte innbetalinger, for bruk i rettslige formål til advokater og juridisk tjenesteselskap;

i tilfellet at videreformidlingen følgende artikkel 6 avsnitt 1 s. 1 c) GDPR faller under rettslig forpliktelse; eller  

videreformidlingen etter artikkel 6 avsnitt 1 s. 1 f) GDPR er nødvendig til gyldighet, utøvelse eller forsvar av rettskrav og det ikke står noe grunn til antagelse, at du har en overveiende beskyttelses nødvendig interesse av forbehold av din personlige informasjon. 

7.4Lagringsvarighet

Informasjonen som trengs til kontrakt fullførelse lagres av oss til utløp av de rettslige garanti- og muligens kontrakt garantifrister.  

De etter handels- og skatterettslige nødvendige informasjonene oppbevarer vi for de rettslig bestemte tidsrommene, regelmessig ti år (sammenlignelse § 257 HGB, § 147 AO).

E-Mail-adresser, som kun brukes til forsendelse av nyhetsbrev, slettes fra oss med en gang du avmelder deg nyhetsbrevet.  

 

8.    Brukav Cookies

Vi bruker Cookies, for å gjøre besøket på vår nettside attraktiv og gjøre bruk av visse funksjoner mulig. Ved Cookies handler det seg om små tekstdata, som lagres på din enhet. De fleste av våre brukte Cookies blir slettet etter avlogging eller avslutning av nettleserøkten (såkalte økt-cookies).   Andre Cookies forblir på din enhet og gjør det mulig for oss å gjenkjenne din enhet ved ditt neste besøk på vår nettside (såkalte permanente-cookies). Disse ulike permanente cookiene blir lagret i ulike lengder. Når du besøker vår nettside for første gang kommer det en Pop-Up (en såkalt Cookie.Manager) med en forklaring over våre brukte Cookies. Når du trykker på “aksepter​”, gir du oss tillatelse å ta i bruk alle i denne Cookie-Manager oppførte og de beskrevende tilhørende personvernerklæringene beskrevde Cookies, Plugins og tjenester. Du kan deaktivere bruk av Cookies på vår nettside når som helst. Vennligst husk på at vår nettside muligens ikke fungerer slik den skal i dette tilfellet. Om du skulle endre din lagrede informasjon om utvalget av Cookies i fremtiden og derved muligens tilbaketrekke din tillatelse du har gitt, kan du ta i bruk innstillingene på din nettleser for bruk av Cookies, og manuelt endre eller slette Cookies. Om du velger å slette alle Cookies, vil ved ditt neste besøk på vår nettside Pop-Up vinduet be om ny innstilling av bruk om Cookies. En nøyaktig beskrivelse av endring eller sletting av Cookies i din nettleser, finner du i linkene under:  

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?redirectlocale=de&redirectslug=Cookies+l%C3%B6schen

 

Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

 

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

 

Apple Safari:

https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

 

Opera:

https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/

 

 

9.  Google Tjenester

a)               Google Analytics

Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste av Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (etterfølgende kalt „Google“). Google Analytics bruker såkalte. „Cookies“, som lagres på din enhet og som blir brukt til analyse av bruk av nettsiden. De gjennom Cookies produserte informasjonene over sine brukere av nettsiden blir vanligvis overført til en Server i USA fra Google og lagret der. Ved besøk av denne nettsiden blir du ordret om å velge din personvernerklæring. Her har du valget å akseptere eller avvise tjenesten til Google Analytics. Ettersom utvalget er rettsgrunnlaget av bruken lagt under Artikkel 6 avsnitt 1 a) GDPR. Med en gang du aksepterer bruken av Google Analytics på vår nettside, blir en forbindelse til serverne til Google opprettet. Her blir følgende informasjon videreformidlet til denne Google-serveren: 

-        App-aktualiseringer

-        Klikk historie

-        Dato og klokkeslett av besøket

-        Enhetsinformasjon

-        Downloads

-        Flash-Versjon

-    Stedsinformasjon

-        IP-Adresse

-        JavaScript-Support

-        Besøkte sider

-        Kjøpsaktivitet

-        Referrer URL

-        Bruksinformasjon

-        Widget-Interaksjoner

-        Nettleser-Informasjon

Om du er logget inn med en Google-Account, gjør du det mulig for Google å innordne ditt søkeforhold direkte inn på din personlige profil. Dette kan du forhindre ved å logge ut av din Google-Account. Utover dette videreformidles denne informasjonen ved bruk av Google Analytics til følgende mottakere: 

-        Google Ireland Limited

-        Alphabet Inc.

-        Google LLC

Google kan også videreformidle denne informasjonen til andre land. Vennligst vær oppmerksom på at Google informasjon kan videreformidles til land utenfor den europeiske union og det europeiske virksomhets område, samt et land der et passende personvernnivå ikke er gitt. Om informasjonen blir videreformidlet til USA, består det en risiko at din informasjon blir brukt til kontroll- og overvåkningsformål av US autoriteter, uten at du har noe form for rettighet i saken. Det kan også forekomme at du ikke vil få informasjon om at dette har skjedd. I følge Google kan din informasjon bli overført til følgende land, av ulike årsaker som f.eks. lagring og bruk:

-        Forente stater av Amerika

-        Singapur

-        Chile

-        Taiwan

Videre lagrer Google ulike Cookies på din enhet. Ved hjelp av disse kan Google få mer informasjon om brukerne på deres nettside. Disse informasjonene blir brukt til markedsføring og analyse. Cookiene blir på din enhet i opp til 2 år. Følgende finner du en oversikt over Cookies som blir brukt sammen med Google Analytics: 

Navn: _ga

Denne blir brukt for å differensiere brukere. 

Type: cookie

Langringsvarighet: 2 år

 

Navn: _gid

Denne blir brukt for å differensiere brukere.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 dag

 

Navn: _gat

Denne blir brukt for å minske forespørselsatsen. 

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 Minute

 

Navn: _dc_gtm_xxx

Denne blir brukt for å differensiere brukere. 

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 minutt

 

Navn: _gat_gtag_xxx

Denne blir brukt for å differensiere brukere. 

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 minutt

 

Navn: _gac_xx

Denne inneholder informasjon om hvilken reklame som ble trykket på. 

Type: cookie

Lagringsvarighet: 2 måneder, 29 dager

 

Navn: IDE

Over denne ID kan Google gjenkjenne brukeren over ulike nettsider og Domains og vise personalisert reklame. 

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 år

 

I noen tilfeller kan bruken av Google Analytics utløse andre informasjons-bearbeidingsprosesser, som vi ikke har innflytelse på. Om du ønsker å forhindre videreformidling av din informasjon kan du avvise funksjonene til Google Analytics. Utover dette anbefaler vi å regelmessig logge ut av din bruker etter bruk av et sosialt nettverk, spesielt før aktivering av innbundet innhold, fordi du slik kan forhindre sammenknytning av denne informasjonen til din brukerkonto. Alle overføringer av informasjon til USA finner sted etter Google under innhold av bestemmelser av grunnleggende standard-personvernregler til EU-kommisjonen. Videre informasjon til personvern og informasjonsbruk gjennom Google kan du finne på følgende nettside til Google: https://policies.google.com/privacy?hl=no-DE&fg=1 

b)    Google Tag Manager

Vi bruker på våre nettsider „Google Tag Manager“, en tjeneste fra Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (etterfølgende kalt „Google“). Google Tag Manager er et Tag-Management-System. Slik kan brukeren aktualisere Messcodes og tilsvarende Codefragmenter, som sammen blir betegner som „Tags”, på brukernettsiden eller mobile apper. Toolet Google Tag Manager, som implementerer disse Tags, er et cookie-løst domene og samler ingen personlig informasjon. Google Tag Manager utløser andre Tags, som muligens samler personlig informasjon. Google Tag Manager tar ikke opp denne informasjonen. Om på et domene- eller Cookie-nivå en deaktivering har funnet sted, blir denne bestående for alle Tracking-Tags, som er blitt implementert med Google Tag Manager. Ved besøk av denne nettsiden blir du oppfordret å velge ut dine personverninnstillinger. Her har du muligheten mellom å akseptere eller avvise bruken av tjenesten til Google Tag Manager. Deretter er rettsgrunnlaget for denne bearbeidingen Artikkel 6 avsnitt 1 a) GDPR. Følgende informasjon blir bearbeidet ved bruk av Google Tag Manager: 

-        Aggregert informasjon om Tag-utløsing 

Om du er logget inn med en Google-Account, gjør du det mulig for Google å innordne ditt søkeforhold direkte inn på din personlige profil. Dette kan du forhindre ved å logge ut av din Google-Account. Utover dette videreformidles denne informasjonen ved bruk av Google Tag Manager til følgende mottakere: 

-        Google Ireland Limited

-        Alphabet Inc.

-        Google LLC

Google kan også videreformidle denne informasjonen til andre land. Vennligst vær oppmerksom på at Google informasjon kan videreformidles til land utenfor den europeiske union og det europeiske virksomhets område, samt et land der et passende personvernnivå ikke er gitt. Om informasjonen blir videreformidlet til USA, består det en risiko at din informasjon blir brukt til kontroll- og overvåkningsformål av US autoriteter, uten at du har noe form for rettighet i saken. Det kan også forekomme at du ikke vil få informasjon om at dette har skjedd. I følge Google kan din informasjon bli overført til følgende land, av ulike årsaker som f.eks. lagring og bruk:

-        Forente stater av Amerika

-        Singapur

-        Chile

-        Taiwan

Om du ønsker å forhindre videreformidling av din informasjon kan du avvise funksjonene til Google Tag Manager. Utover dette anbefaler vi å regelmessig logge ut av din bruker etter bruk av et sosialt nettverk, spesielt før aktivering av innbundet innhold, fordi du slik kan forhindre sammenknytning av denne informasjonen til din brukerkonto. Alle overføringer av informasjon til USA finner sted etter Google under innhold av bestemmelser av grunnleggende standard-personvernregler til EU-kommisjonen. Videre informasjon til personvern og informasjonsbruk gjennom Google kan du finne på følgende nettside til Google: https://policies.google.com/privacy?hl=no-DE&fg=1  

 

c)     Google DoubleClick

Vi bruker på vår nettside „DoubleClick“, et Online Marketing Tool til Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (etterfølgende kalt „Google“). DoubleClick bruker blant annet Cookies, altså små tekstdata, som lokalt blir lagret mellom din nettleser og enhet. Over en Cookie-ID samler Google hvilke reklamer blir vist på din nettleser. Slik kan det forhindres at du blir vist den samme reklamen flere ganger. DoubleClick kan ved hjelp av Cookie-IDer i tillegg samle såkalte Conversions, som har tilknytning til reklameforespørsler. Det er f.eks. tilfeller om du blir vist en reklame i din nettleser, og senere i samme nettleser går på nettsiden og kjøper et produkt. Etter Google får de nevnte Cookiene ingen personlig informasjon. Ved bruk av DoubleClick bygger din nettleser automatisk opp en forbindelse med Google servere. Ved besøk av denne nettsiden blir du oppfordret å velge ut dine personverninnstillinger. Her har du muligheten mellom å akseptere eller avvise bruken av tjenesten til Google DoubleClick. Deretter er rettsgrunnlaget for denne bearbeidingen Artikkel 6 avsnitt 1 a) GDPR. Følgende (personlig) informasjon blir bearbeidet ved bruk av DoubleClick:  

-        Nettleser-informasjon

-        Klickpfad

-        Cookie-informasjon

-        Dato og klokkeslett av besøket

-        Demografisk informasjon 

-        Enhet gjenkjennelse

-        Steds-informasjon

-        Hardware-/Software-type

-        Internet-tjeneste

-        IP-Adresse

-        Hvor ofte reklamer blir sett

-        Givende domener

-        Interaksjonsinformasjon

-        Visninger av siden

-        Søkehistorikk

 

Om du er logget inn med en Google-Account, gjør du det mulig for Google å innordne ditt søkeforhold direkte inn på din personlige profil. Dette kan du forhindre ved å logge ut av din Google-Account. Utover dette videreformidles denne informasjonen ved bruk av Google DoubleClick til følgende mottakere: 

-        Google Ireland Limited

-        Alphabet Inc.

-        Google LLC

Google kan også videreformidle denne informasjonen til andre land. Vennligst vær oppmerksom på at Google informasjon kan videreformidles til land utenfor den europeiske union og det europeiske virksomhets område, samt et land der et passende personvernnivå ikke er gitt. Om informasjonen blir videreformidlet til USA, består det en risiko at din informasjon blir brukt til kontroll- og overvåkningsformål av US autoriteter, uten at du har noe form for rettighet i saken. Det kan også forekomme at du ikke vil få informasjon om at dette har skjedd. I følge Google kan din informasjon bli overført til følgende land, av ulike årsaker som f.eks. lagring og bruk:

-        Forente stater av Amerika

Videre lagrer Google ulike Cookies på din enhet. Ved hjelp av disse kan Google få informasjon om brukere på deres nettsider. Denne informasjonen blir brukt til markedsføring og analyse. Cookiene blir på din enhet i opp til ett år. I noen tilfeller kan ved bruk av Google Analytics andre informasjons-bearbeidingsprosesser utløses, som vi ikke har innflytelse på. DoubleClick bruker ulike midler for lagring av informasjon på enheten til brukeren, som er oppført følgende:

Navn: test_cookie

Beskrivelse: Tester nettleser-innstillingstillatelser i nettleseren til brukeren. 

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 dag

Domene: doubleclick.net

 

Navn: IDE

Beskrivelse: Inneholder en tilfeldig generert bruker-ID. Ved hjelp av denne kan Google gjenkjenne brukere på flere nettsider og vise personalisert reklame. 

Type: cookie

Langringsvarighet: 1 år

Domene: doubleclick.net

Om du ønsker å forhindre videreformidling av din informasjon kan du avvise funksjonene til Google Analytics. Utover dette anbefaler vi å regelmessig logge ut av din bruker etter bruk av et sosialt nettverk, spesielt før aktivering av innbundet innhold, fordi du slik kan forhindre sammenknytning av denne informasjonen til din brukerkonto. Alle overføringer av informasjon til USA finner sted etter Google under innhold av bestemmelser av grunnleggende standard-personvernregler til EU-kommisjonen. Videre informasjon til personvern og informasjonsbruk gjennom Google kan du finne på følgende nettside til Google: https://policies.google.com/privacy?hl=no-DE&fg=1  

 

d)    Google reCAPTCHA

Vi bruker på vår nettside  „Google reCAPTCHA“, en tjeneste til Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (følgende kalt „Google“). Vi bruker Google reCAPTCHA til sjekk om et input i våre formularer er gjort av et menneske eller misbrukelig gjennom en automatisert, maskinell gjennomføring. Her ligger også vår interesse i bruken av Google reCAPTCHA. Rettsgrunnlag er Artikkel 6 avsnitt 1 f) GDPR. Google reCAPTCHA er en gratis Captcha-Dienst, som beskytter nettsider fra Spam-Software og missbruk gjennom ikke-menneskelige brukere. Oftest blir denne tjenesten brukt når du fyller ut formularer på nettet. En Captcha-tjeneste er en type automatisert test, som forsikrer at handlinger på nettet er gjort av et ekte menneske og ikke fra en bot. Klassiske Captchas jobber med små oppgaver, som er lette å løse for mennesker, men er meget vanskelige for maskiner å gjennomføre. Hos reCAPTCHA må du ikke aktivt løse oppgaver. Tjenesten bruker moderne risikoteknikker, for å differensiere mellom et menneske og en bot. Her må kun tekstboksen “Jeg er ingen robot” krysses av, ved Invisible reCAPTCHA er selv dette ikke nødvendig lenger. Hos reCAPTCHA blir et JavaScript-Element bindet inn i kildekoden og jobber i bakgrunnen med å analysere din brukeroppførsel. Ut fra disse bruker aksjonene beregner programvaren en såkalt Captcha-Score. Google regner med denne poengsummen allerede før Captcha-inputen hvor sannsynlig det er at du er et menneske. reCAPTCHA, eller Captcha generelt blir alltid brukt når bots har muligheten til å misbruke eller manipulere visse handlinger (som f.eks. registrering, meningsmåling osv.).  

reCAPTCHA samler personlig informasjon fra brukere, for å finne  ut om handlingene på nettsiden virkelig stammer fra mennesker. Den kan altså trenge din IP-adresse og annen informasjon, og sende dette videre til Google. IP-adresser blir forkortet innenfor medlemsstater i EU og Schengen området, før informasjonen havner på servere i USA. I følge Google blir IP-adressen ikke sammenført med annen personlig informasjon, om du ikke er logget inn med din Google-Account under bruk av reCAPTCHA. Følgende liste gir oversikt over hvilken personlig informasjon blir bearbeidet av Google ved bruk av reCAPTCHA:

-         Referrer URL (Nettsiden som besøkeren kommer)

-         IP-Adresse (z.B. 256.123.123.1)

-         Infirmasjon over bedriftssystemet (z.B. Windows, Mac OS X eller Linux)

-         Cookies

-         Mus- og tastaturoppførsel (hver handling som du gjør med musen eller tastaturet blir lagret)

-         Dato og språkinnstillinger (hvilket språk og dato du har innstilt på din enhet blir lagret)

-         Alle JavaScript-Objekter

-         Skjermoppløsning​ (viser hvor mange pixler skjermframstillingen)

 

Google kan også videreformidle denne informasjonen til andre land. Vennligst vær oppmerksom på at Google informasjon kan videreformidles til land utenfor den europeiske union og det europeiske virksomhets område, samt et land der et passende personvernnivå ikke er gitt. Om informasjonen blir videreformidlet til USA, består det en risiko at din informasjon blir brukt til kontroll- og overvåkningsformål av US autoriteter, uten at du har noe form for rettighet i saken. Det kan også forekomme at du ikke vil få informasjon om at dette har skjedd. I følge Google kan din informasjon bli overført til følgende land, av ulike årsaker som f.eks. lagring og bruk:

-        Forente stater av Amerika

Videre lagrer reCAPTCHA ulike Cookies på din enhet. Ved hjelp av disse Cookies kan Google på informasjon om brukerne på deres nettside. Følgende kommer en oversikt over Cookies, som blir brukt av Google ved bruk av reCAPTCHA:

Navn: IDE

Verdi: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-331669209164-8

Bruksformål: Denne Cookien blir satt av firmaet DoubleClick (tilhører også Google), for å registrere aktiviteten til brukeren på nettsiden i forhold til reklame. Slik kan reklamevirksomheten måles og mulig optimering finne sted. IDE blir lagret i nettleseren under domenen doubleclick.net 

Utløpsdato: etter ett år

Navn: 1P_JAR

Verdi: 2019-5-14-12

Bruksformål: Denne Cookien samler statistikk over nettside-bruk og måler konversjoner. En konversjon oppstår f.eks. når en bruker blir til en kjøper. Cookien blir også brukt for å gi brukeren relevante reklameinnhold. Videre kan man ved hjelp av denne Cookien forhindre at brukeren blir vist samme reklame mer enn en gang. 

Utløpsdato: etter en måned

Navn: ANID

Verdi: U7j1v3dZa3316692091640xgZFmiqWppRWKOr

Bruksformål: Mye informasjon om formålet til denne Cookien var ikke mulig å finne. I personvernerklæringen til Google blir denne Cookien brukt i sammenheng med “Reklamecookies” som f.eks. “DSID”, “FLC”, “AID”, “TAID”. ANID blir lagret under domenen google.com.

Utløpsdato: etter 9 måneder

Navn: CONSENT

Verdi: YES+AT.de+20150628-20-0

Bruksformål: Cookien lagrer statusen av en akseptering av brukeren til bruk av ulike tjenester fra Google. CONSENT gir også til sikkerhet for å sjekke brukere og forhindre bedrageri av logg inn-informasjon og forhindre at brukerinformasjon blir angrepet av tredjeparter.  

Utløpsdato: etter 19 år

Navn: NID

Verdi: 0WmuWqy331669209164zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q

Bruksformål: NID blir brukt av Google for å tilpasse din reklame etter søkeforholdet. Ved hjelp av denne Cookien “husker” Google dine mest søkte ting eller tidligere interaksjon med reklame. Slik får du alltid passende reklame på nettsider. Cookien har en individuell ID, for å samle din personlige innstilling for reklamering. von Google verwendet, um Werbeanzeigen an Ihre Google-Suche anzupassen. 

Utløpsdato: etter 6 måneder

Navn: DV

Verdi: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc331669209164-4

Bruksformål: Med en gang du har trykket på “Jeg er ingen robot”, blir denne Cookien satt. Cookien blir brukt av Google Analytics for personalisert reklame. DV samler informasjon i anonym form og blir videre brukt til differensiering av brukere. 

Utløpsdato: etter 10 minutter

I noen tilfeller kan ved bruk av Google reCAPTCHA andre personverns bearbeidingsprosesser bli utløst, som vi ikke har innflytelse på. Utover dette anbefaler vi å regelmessig logge ut av din bruker etter bruk av et sosialt nettverk, spesielt før aktivering av innbundet innhold, fordi du slik kan forhindre sammenknytning av denne informasjonen til din brukerkonto. Alle overføringer av informasjon til USA finner sted etter Google under innhold av bestemmelser av grunnleggende standard-personvernregler til EU-kommisjonen. Videre informasjon til personvern og informasjonsbruk gjennom Google kan du finne på følgende nettside til Google: https://policies.google.com/privacy?hl=no-DE&fg=1 

 

e)Google Fonts

Vi bruker på vår nettside for enhetlig visning av skrifttyper (såkalte Fonts), som blir klarstilt av Google. „Google Fonts“ er en tjeneste til Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (etterfølgende kalt„Google“). Ved besøk av vår nettside blir du oppfordret å velge ut din personverninnstilling. Her har du muligheten å avvise eller akseptere bruken av tjenesten „Google Fonts“. Deretter er rettsgrunnlaget for denne bearbeidingen Artikkel 6 avsnitt 1 a) GDPR.

Om du aksepterer bruket av Google Fonts, blir en forbindelse til serverne til Google bygget opp og skrifttypene lastet inn i din Nettleser-Cache. Her blir følgende informasjon bearbeidet: 

-        IP-Adresse

-        Samlet brukerinformasjon

-        Referrer URL

-        CSS-forespørsel

-        Forespørsel om skrifttyper

Om du er logget inn med en Google-Account, gjør du det mulig for Google å innordne ditt søkeforhold direkte inn på din personlige profil. Dette kan du forhindre ved å logge ut av din Google-Account. Utover dette videreformidles denne informasjonen ved bruk av Google Fonts til følgende mottakere: 

-        Google Ireland Limited

-        Alphabet Inc.

-        Google LLC

Google kan også videreformidle denne informasjonen til andre land. Vennligst vær oppmerksom på at Google informasjon kan videreformidles til land utenfor den europeiske union og det europeiske virksomhets område, samt et land der et passende personvernnivå ikke er gitt. Om informasjonen blir videreformidlet til USA, består det en risiko at din informasjon blir brukt til kontroll- og overvåkningsformål av US autoriteter, uten at du har noe form for rettighet i saken. Det kan også forekomme at du ikke vil få informasjon om at dette har skjedd. I følge Google kan din informasjon bli overført til andre land, av ulike årsaker som f.eks. lagring og bruk. Hver eneste informasjonsoverføring skjer i følge Google under innholdning av bestemmelser av den grunnleggende standard-personvernerklæringen til EU-kommisjonen. Om din nettleser ikke støtter Web Fonts eller du avviser bruken, blir standard skrifttypen på din enhet brukt. Mer informasjon om Google Web Fonts finner du under https://developers.google.com/fonts/faq?hl=en og i personvernserklæringen til Google:https://policies.google.com/privacy?hl=no-DE&fg=1 

f)  Google Ads

Vi bruker på vår nettside „Google Ads“ (tidligere Google AdWords), en tjeneste til Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (etterfølgende kalt „Google“). Google Ads gjøt det mulig for oss, ved hjelp av reklamemidler på eksterne nettsider, vise frem vårt attraktive tilbud. Med dette kan vi forfølge hvor suksessfulle visse reklamer er. Disse reklamemidlene blir utlevert gjennom Google over såkalte „AdServer“. Vi bruker her såkalte AdServer-Cookies, d3r visse parametere slik som visning sv reklamen eller trykk gjennom brukere, kan bli målt. Cookiene som blir produsert med informasjon om ditt bruk av nettsiden blir lagret på en server fra Google i USA. Ved besøk av vår nettside blir du oppfordret å velge din personvernsinnstilling. Her har du muligheten å avvise eller akseptere bruk av tjenesten til Google Ads. Deretter er rettsgrunnlaget for denne bearbeidingen Artikkel 6 avsnitt 1 a) GDPR. Om du aksepterer bruket av Google Fonts, blir en forbindelse til serverne til Google bygget opp. Her blir følgende informasjon bearbeidet:  

-        Viste reklamer

-        Cookie ID

-        Dato og klokkeslett av besøket

-        Enhetsinformasjon

-        Geografisk posisjon

-        IP-Adresse

-        Søkebegrep

-        Kunde-ID

-        Inntrykk

-        Online-Identifikasjoner

-        Browser-informasjon 

Om du er logget inn med en Google-Account, gjør du det mulig for Google å innordne ditt søkeforhold direkte inn på din personlige profil. Dette kan du forhindre ved å logge ut av din Google-Account. Utover dette videreformidles denne informasjonen ved bruk av Google Ads til følgende mottakere: 

-        Google Ireland Limited

-        Alphabet Inc.

-        Google LLC

Google kan også videreformidle denne informasjonen til andre land. Vennligst vær oppmerksom på at Google informasjon kan videreformidles til land utenfor den europeiske union og det europeiske virksomhets område, samt et land der et passende personvernnivå ikke er gitt. Om informasjonen blir videreformidlet til USA, består det en risiko at din informasjon blir brukt til kontroll- og overvåkningsformål av US autoriteter, uten at du har noe form for rettighet i saken. Det kan også forekomme at du ikke vil få informasjon om at dette har skjedd. I følge Google kan din informasjon bli overført til følgende land, av ulike årsaker som f.eks. lagring og bruk:

-        Forente stater av Amerika

-        Singapur

-        Chile

-        Taiwan

Videre lagrer Google ulike Cookies på din enhet. Ved hjelp av disse kan Google samle informasjon om brukerne på vår nettside. Denne informasjonen blir brukt til markedsføring og analyse. Cookiene blir opp til ett år på sin enhet. Her handler det seg om følgende oppførte Cookies: 

Navn: test_cookie

Beskrivelse: Denne blir brukt som test for å sjekke om nettleseren tillater settelse av Cookies. Inneholder ingen identifikasjonstrekk.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 15 minutter

Domene: doubleclick.net

 

Navn: IDE

Beskrivelse: Inneholder en tilfeldig generert Bruker-ID. Ved hjelp av denne ID kan Google gjenkjenne brukeren på forskjellige nettsider og vise personalisert reklame. 

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 år

Domene: doubleclick.net

I noen tilfeller kan ved bruk av Google Ads andre personverns bearbeidingsprosesser bli utløst, som vi ikke har innflytelse på. Utover dette anbefaler vi å regelmessig logge ut av din bruker etter bruk av et sosialt nettverk, spesielt før aktivering av innbundet innhold, fordi du slik kan forhindre sammenknytning av denne informasjonen til din brukerkonto. Alle overføringer av informasjon til USA finner sted etter Google under innhold av bestemmelser av grunnleggende standard-personvernregler til EU-kommisjonen. Videre informasjon til personvern og informasjonsbruk gjennom Google kan du finne på følgende nettside til Google: https://policies.google.com/privacy?hl=no-DE&fg=1 

 

g)Google Maps

Vi bruker på vår nettside "Google Maps", en online karttjeneste levert av Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (etterfølgende kalt "Google"). Dette gjør at vi kan vise deg interaktive kart direkte på nettsiden og gjør at du enkelt kan bruke kartfunksjonen. Ved besøk av vår nettside, vil du bli bedt om å definere dine personvernsinnstillinger. Her har du muligheten til å avvise eller akseptere bruken av Google-tjenesten. Følgelig er det juridiske grunnlaget for denne behandlingen Art. 6 avsnitt 1 a) GDPR. Vær oppmerksom på at ved avvisning vil ikke innholdet vises. Hvis du samtykker, mottar Google informasjonen om at du har åpnet den tilsvarende undersiden til nettstedet vårt. IP-adressen din vil bli overført til Google. Dette er nødvendig for å kunne gi deg kartmaterialet og skjer uavhengig av om Google oppgir en brukerkonto som du er logget på eller om det ikke finnes en brukerkonto. Følgende informasjon overføres til Googles servere når du bruker Google Maps:

-        Enhetsinformasjon

-        IP-Adresse

-        Referrer URL

Hvis du er logget på Google, blir dataene dine tilordnet direkte til kontoen din. Hvis du ikke ønsker å bli tilknyttet profilen din hos Google, må du logge ut på forhånd. Google lagrer informasjonen din som bruksprofiler og bruker dem til annonsering, markedsundersøkelser eller andre formål. Google kan også videresende den samlede informasjonen til et annet land. Vær oppmerksom på at Google kan overføre data utenfor EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og til et land som ikke tilbyr et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. Hvis opplysningene overføres til USA, er det en risiko for at opplysningene dine kan bli behandlet av amerikanske myndigheter for kontroll- og overvåkingsformål uten at du eventuelt har krav på rettsmidler. Det kan også skje at du ikke en gang får noen informasjon om det. Ifølge Google kan dataene dine overføres over hele verden. Dette kan være tilfelle for ulike formål, f.eks. for lagring eller behandling. Enhver dataoverføring til USA skjer hos Google i samsvar med bestemmelsene i de underliggende standarddatabeskyttelsesklausulene til EU-kommisjonen.

I noen tilfeller kan ved bruk av Google Maps andre personverns bearbeidingsprosesser bli utløst, som vi ikke har innflytelse på. Utover dette anbefaler vi å regelmessig logge ut av din bruker etter bruk av et sosialt nettverk, spesielt før aktivering av innbundet innhold, fordi du slik kan forhindre sammenknytning av denne informasjonen til din brukerkonto. Alle overføringer av informasjon til USA finner sted etter Google under innhold av bestemmelser av grunnleggende standard-personvernregler til EU-kommisjonen. Videre informasjon til personvern og informasjonsbruk gjennom Google kan du finne på følgende nettside til Google: https://policies.google.com/privacy?hl=no-DE&fg=1 

 

 

h)YouTube

På vår nettside binder vi inn videoer fra "YouTube", en sosial medieplattform fra Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (heretter kalt "YouTube"). Uavhengig av om du ser en video, kobler YouTube til Google DoubleClick-nettverket. Når du besøker denne nettsiden, vil du bli bedt om å definere dine databeskyttelsesinnstillinger. Her har du muligheten til å godta eller avslå bruken av YouTube-tjenesten. Følgelig er det juridiske grunnlaget for denne behandlingen Art. 6 avsnitt 1 a) GDPR. Så snart du starter en YouTube-video på nettstedet vårt, opprettes en tilkobling til YouTube-serverne. YouTube-serveren er informert om følgende informasjon:

-        Enhetsinformasjon

-        IP-Adresse

-        Referrer URL

-        Sette videoer

Om du er logget inn med en Youtube-Account, gjør du det mulig for Youtube å innordne ditt søkeforhold direkte inn på din personlige profil. Dette kan du forhindre ved å logge ut av din Youtube-Account. Utover dette videreformidles denne informasjonen ved bruk av Youtube til følgende mottakere: 

-        Google Ireland Limited

-        Alphabet Inc.

-        Google LLC

Youtube kan også videreformidle denne informasjonen til andre land. Vennligst vær oppmerksom på at Youtube informasjon kan videreformidles til land utenfor den europeiske union og det europeiske virksomhets område, samt et land der et passende personvernnivå ikke er gitt. Om informasjonen blir videreformidlet til USA, består det en risiko at din informasjon blir brukt til kontroll- og overvåkningsformål av US autoriteter, uten at du har noe form for rettighet i saken. Det kan også forekomme at du ikke vil få informasjon om at dette har skjedd. I følge Youtube kan din informasjon bli overført over hele verdenen, av ulike årsaker som f.eks. lagring og bruk.

Videre lagrer Youtube unlike Cookies på din enhet. Ved hjelp av disse kan Youtube samle informasjon om brukerne på vår nettside. Denne informasjonen blir i følge Youtube brukt til blant annet videostatistikk, forbedre brukervennlighet og forebygge bedrageriforsøk. Cookiene blir på din enhet i opp til 10 år. I noen tilfeller kan etter start av en Youtube video andre informasjons bearbeidingsprosesser bli utløst, som vi ikke har innflytelse på.

I noen tilfeller kan ved bruk av Youtube andre personverns bearbeidingsprosesser bli utløst, som vi ikke har innflytelse på. Utover dette anbefaler vi å regelmessig logge ut av din bruker etter bruk av et sosialt nettverk, spesielt før aktivering av innbundet innhold, fordi du slik kan forhindre sammenknytning av denne informasjonen til din brukerkonto. Alle overføringer av informasjon til USA finner sted etter Google under innhold av bestemmelser av grunnleggende standard-personvernregler til EU-kommisjonen. Videre informasjon til personvern og informasjonsbruk gjennom Google kan du finne på følgende nettside til Google: https://policies.google.com/privacy?hl=no-DE&fg=1 

 

10.  Funksjonelle- og webdesigntjenester

a)jQuery

JavaScript-kode fra jquery.com er integrert på nettsiden vår for å gjøre nettsiden mer attraktiv for våre besøkende. Leverandøren er JSFoundation Inc., Attn: Privacy Office, 1 Letterman Drive, San Francisco, CA 94129, USA (heretter referert til som "jQuery"). jQuery er et funksjonsrikt JavaScript-bibliotek som vi kan integrere for å gjøre nettstedet vårt mer interessant for våre besøkende. Når du besøker nettstedet vårt, hentes animasjoner eller andre filer fra jQuery-serveren og lagres i nettleserens cache for å vise nettstedet vårt. Når du besøker nettstedet vårt, opprettes en direkte forbindelse mellom nettleseren din og jquery.com-serverne. jQuery.com mottar informasjonen om at du besøker nettstedet vårt med din IP-adresse. I tillegg lagres informasjonskapsler på datamaskinen din for å muliggjøre gjenkjennelse når du besøker nettstedet vårt igjen. Ved besøk av denne nettsiden for første gang, vil du bli bedt om å definere dine personvernsinnstillinger. Her har du muligheten til å godta eller avvise bruken av jQuery-tjenesten. Følgelig er det juridiske grunnlaget for denne behandlingen Art. 6 avsnitt 1 a) GDPR.

jQuery samler inn og lagrer bruksdata i henhold til egen informasjon i pseudonyme profiler, som er lagret på jQuery-serverne og er beskyttet mot inngrep og endringer fra uautoriserte tredjeparter. Vi har ingen innflytelse på omfanget og videre bruk av dataene som samles inn ved bruk av jQuery. Du kan forhindre behandlingen av dine personopplysninger ved å slette eksisterende informasjonskapsler eller ved generelt å forby lagring av informasjonskapsler. Forebygging av lagring av informasjonskapsler er mulig gjennom innstillingene i nettleseren din eller i vår cookie manager når du går inn på nettstedet. Hvis du deaktiverer lagring av informasjonskapsler, vil vi påpeke at du kanskje ikke kan bruke denne nettsiden i sin fulle grad.

Mer informasjon om personvern hos jQuery finner du under:http://jquery.com/ oghttps://privacy-policy.openjsf.org

 

b)MyFonts

Vi bruker webfonttjenesten MyFonts for nettsiden vår. Leverandøren av tjenesten er det amerikanske selskapet Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, USA.

 

Ved besøk av vår nettside blir du bedt om å velge ut din personvernsinnstilling. Her har du muligheten til å avvise eller akseptere bruk av tjenesten  „MyFonts“. Følgelig er det juridiske grunnlaget for denne behandlingen Art. 6 avsnitt 1 a) GDPR. Hvis du godtar bruken av MyFonts, vil en tilkobling til de respektive serverne opprettes og den tilsvarende fonten lastes inn i nettleserens cache.

 

MyFonts behandler også informasjon blant annet i USA. Vi vil påpeke at det, ifølge EU-domstolen, foreløpig ikke er et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dataoverføring til USA. Dette kan være forbundet med ulike risikoer for lovligheten og sikkerheten ved databehandling.

 

MyFonts bruker standard kontraktuelle klausuler godkjent av EU-kommisjonen (= Art. 46. Avsnitt 2 og 3 GDPR). Disse klausulene forplikter MyFonts til å overholde EUs databeskyttelsesnivå ved behandling av relevante data utenfor EU. Disse klausulene er basert på en implementeringsbeslutning fra EU-kommisjonen. Du finner vedtaket og paragrafene her: https://www.eeas.europa.eu/delegations/norway_en?s=174.

 

Du kan finne ut mer om dataene som behandles ved å bruke MyFonts i personvernreglenehttps://www.monotypefonts.com/pages/privacy-policy.

 

c)Cloudflare CDN

Vi bruker Content Delivery Network (CDN) fra Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 Munich Germany (heretter kalt "Cloudflare") for å øke sikkerheten og leveringshastigheten til innholdet på nettstedet vårt. Cloudflare bruker informasjonskapsler og behandler brukerdata. Cloudflare tilbyr et såkalt innholdsleveringsnettverk og ulike sikkerhetstjenester. Et innholdsleveringsnettverk (også kalt "CDN") er et nettverk av globalt distribuerte og sammenkoblede servere. Dette gjør at nettsteder kan lastes raskere. Når du besøker nettstedet vårt, sørger et lastbalanseringssystem for at de fleste deler av nettstedet vårt betjenes av den serveren som leverer innholdet til deg raskest. Ruten for dataoverføring til nettleseren din reduseres betydelig av en CDN (og dermed også lastetiden til nettstedet).

I tillegg tilbyr Cloudflare også ulike sikkerhetstjenester, som DDoS-beskyttelse eller nettapplikasjonens brannmur. Dette inkluderer også en såkalt Reverse-Proxy og Content Delivery Network. Cloudflare blokkerer trusler og begrenser misbrukende roboter og robotsøkeprogrammer som kaster bort båndbredden og serverressursene våre. Ved å lagre nettstedet vårt i lokale datasentre og blokkere spam-programvare, gjør Cloudflare oss i stand til å redusere båndbreddebruken vår med omtrent 60 %. I tillegg reduseres gjennomsnittlig lastetid på nettsiden med omtrent det halve. I følge Cloudflare kan "Jeg er under angrepsmodus"-innstillingen brukes til å dempe ytterligere angrep ved å vise en JavaScript-beregningsoppgave som må løses før en besøkende kan få tilgang til nettstedet. Dermed gjør bruk av Cloudflare nettstedet vårt betydelig kraftigere og mindre utsatt for spam eller angrep. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er derfor vår legitime interesse i å optimalisere nettstedet vårt og øke sikkerheten til nettstedet vårt i samsvar med artikkel 6 (1) (f) GDPR.

Vær oppmerksom på at Cloudflare kan overføre data utenfor EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og til et land som ikke tilbyr et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. Hvis opplysningene overføres til USA, er det en risiko for at opplysningene dine kan bli behandlet av amerikanske myndigheter for kontroll- og overvåkingsformål uten at du eventuelt har krav på rettsmidler. Det kan også skje at du ikke en gang får noen informasjon om det. Ifølge Cloudflare kan dataene dine overføres til landene som er oppført nedenfor. Dette kan være tilfelle for ulike formål, f.eks. B. for lagring eller behandling:

-        USA

Generelt lagrer Cloudflare de behandlede brukerinformasjonen i mindre enn 24 timer, og maksimalt 7 dager. Men hvis en IP-adresse utløser en sikkerhetsadvarsel hos Cloudflare, kan det være unntak fra de ovennevnte lagringsperiodene i dette tilfellet. Ifølge Cloudflare lagres informasjon anonymt og uten personlige data. Du kan fullstendig forhindre Cloudflare i å samle inn og behandle informasjonen din ved å deaktivere utførelse av skriptkode i nettleseren din eller ved å integrere en såkalt skriptblokkering i nettleseren din. Ifølge Cloudflare skjer all dataoverføring til USA i samsvar med bestemmelsene i de underliggende standard databeskyttelsesklausulene til EU-kommisjonen. Ytterligere informasjon om databeskyttelse og databruk av Cloudflare finner du på følgende Cloudflare-nettsted: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/?tid=331669194442

 

d)Usercentrics Consent Management Plattform

Vi bruker Usercentrics Consent Management Platform (Usercentrics) fra Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Munich. Usercentrics samler inn loggfildata og samtykkedata ved hjelp av JavaScript. Dette JavaScriptet gjør det mulig for oss å informere, innhente, administrere og dokumentere brukerens samtykke til visse informasjonskapsler og andre teknologier på nettstedet vårt.

Det rettslige grunnlaget for å behandle dataene er artikkel 6 avsnitt 1 c) GDPR. Målet er å kjenne brukernes preferanser og handle deretter.

Dataene vil bli slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for vår logging. Holdbarheten til informasjonskapselen er 60 dager. Samtykkedataene skal oppbevares i 6 år i henhold til § 257 HGB. Attesten for tilbakekall av et tidligere gitt samtykke oppbevares i tre år. På den ene siden er lagringen basert på vår ansvarlighet i henhold til artikkel 5 avsnitt 2 DSGVO. Dette forplikter til å overholde behandlingen av personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Oppbevaringstiden i den vanlige foreldelsesfristen etter § 195 BGB er derimot tre år.

Du kan permanent forhindre kjøring av JavaScript når som helst ved å gjøre de riktige innstillingene i nettleseren din, som også vil hindre Usercentrics fra å kjøre JavaScript.

For mer informasjon om personvernserklæringen til Usercentrics, besøk: https://usercentrics.com/privacy-policy/

 

11.  Markedsføringstjenester

 

e)     Meta- Pixel

For å gjenkjenne brukeratferden din bruker vi "besøkspikselen" fra Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (heretter kalt "Facebook") på nettstedet vårt. Med dette konverteringsverktøyet kan vi spore handlingene dine etter at du har sett eller klikket på en Facebook-annonse. Dette brukes til å overvåke og analysere effektiviteten til våre Facebook-annonser for statistiske og markedsundersøkelsesformål. Nedenfor finner du alle (personlige) data som er samlet inn på eller gjennom bruk av tjenesten:

-         Sette reklamer

-         Sett innhold

-         Enhetsinformasjon

-         Geografisk posisjon

-         HTTP-Header

-         Interaksjon med reklame, tjenester og produkter 

-         IP-Adresse

-         Trykkede elementer

-         Markedsføringsinformasjon

-         Ikke tillitsfull brukerdefinert informasjon

-         Besøkte sider

-         Pixel-ID

-         Referrer URL

-         Suksess av markedsføringskampanjer

-         Brukerinformasjon

-         Brukeroppførsel

-         Facebook-Cookie-informasjon

-         Facebook bruker-ID

-         Bruker-/Trykkoppførsel

-         Browser-informasjon

Selv om vi kun kan gjenkjenne disse dataene i anonym form, lagres og behandles disse dataene også av Facebook. Vi vet ikke nøyaktig hva Facebook gjør med disse dataene, men det kan antas at Facebook kan og vil koble disse dataene til din Facebook-konto. Facebook kan bruke denne informasjonen til annonsering, markedsundersøkelser og behovsbasert utforming av Facebook-sidene. Til dette formål opprettes bruks-, interesse- og relasjonsprofiler av Facebook og dets partnere, for eksempel for å evaluere din bruk av nettstedet vårt med hensyn til annonsene som vises til deg på Facebook, for å informere andre Facebook-brukere om dine aktiviteter på nettstedet vårt og for å koble andre til å tilby tjenester knyttet til bruken av Facebook. For å gjøre dette bruker Facebook ulike måter å lagre informasjon på en brukers enhet, som beskrevet nedenfor:

Navn: _fbp

Beskrivelse: Cookie fra Facebook for Nettside-Analyse, reklamerettning og reklamemåling.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 år

Domene: facebook.com

 

Navn: act

Beskrivelse: Cookie fra Facebook for Nettside-Analyse, reklamerettning og reklamemåling.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 år

Domene: facebook.com

 

Navn: c_user

Beskrivelse: Cookie fra Facebook for Nettside-Analyse, reklamerettning og reklamemåling.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 år

Domene: facebook.com

 

Navn: datr

Beskrivelse: Cookie fra Facebook for Nettside-Analyse, reklamerettning og reklamemåling.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 år

Domene: facebook.com

 

Navn: fr

Beskrivelse: Cookie fra Facebook for Nettside-Analyse, reklamerettning og reklamemåling.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 år

Domene: facebook.com

 

Navn: m_pixel_ration

Beskrivelse: Cookie fra Facebook for Nettside-Analyse, reklamerettning og reklamemåling.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 år

Domene: facebook.com

 

Navn: pl

Beskrivelse: Cookie fra Facebook for Nettside-Analyse, reklamerettning og reklamemåling.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 år

Domene: facebook.com

 

Navn: presence

Beskrivelse: Cookie fra Facebook for Nettside-Analyse, reklamerettning og reklamemåling.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 år

Domene: facebook.com

 

Navn: sb

Beskrivelse: Cookie fra Facebook for Nettside-Analyse, reklamerettning og reklamemåling.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 år

Domene: facebook.com

 

Navn: spin

Beskrivelse: Cookie fra Facebook for Nettside-Analyse, reklamerettning og reklamemåling.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 år

Domene: facebook.com

 

Navn: wd

Beskrivelse: Cookie fra Facebook for Nettside-Analyse, reklamerettning og reklamemåling.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 år

Domene: facebook.com

 

Navn: xs

Beskrivelse: Cookie fra Facebook for Nettside-Analyse, reklamerettning og reklamemåling.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 år

Domene: facebook.com

Facebook kan overføre de innsamlede dataene til et annet land. Vær oppmerksom på at Facebook kan overføre data utenfor EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og til et land som ikke tilbyr et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. Hvis opplysningene overføres til USA, er det en risiko for at opplysningene dine kan bli behandlet av amerikanske myndigheter for kontroll- og overvåkingsformål uten at du eventuelt har krav på rettsmidler. Nedenfor er en liste over landene som dataene overføres til. Dette kan være tilfelle for ulike formål, f.eks. B. for lagring eller behandling:

-        Singapur

-        Storbritannia

-        Forente stater av Amerika

Formålet med og omfanget av datainnsamlingen og Facebooks videre behandling og bruk av dataene samt dine rettigheter i denne forbindelse og innstillingsmuligheter for å beskytte ditt personvern finner du i Facebooks databeskyttelsesinformasjon, som du finner under følgende link:https://nb-no.facebook.com/privacy/policy

Du finner mer informasjon om Cookies på Facebook her:https://nb-no.facebook.com/privacy/policies/cookies

 

 

f)      Bing Ads Retargeting

Vi bruker på vår nettside Bing Ads med en retargeting-funksjon for å optimalisere annonseringstiltak og levere annonsering. Bing Ads er en tjeneste fra Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft"). For å kunne bruke denne tjenesten settes Cookies på sluttenheten din hvis du har nådd nettstedet vårt via en Microsoft Bing-annonse. Dette lar oss og Microsoft gjenkjenne at noen klikket på en annonse, ble omdirigert til nettstedet vårt og nådde en forhåndsbestemt destinasjonsside ("konverteringsside"). Vi lærer bare det totale antallet brukere som klikket på denne Bing-annonsen og deretter ble videresendt til nettstedet vårt. Microsoft bruker Cookies til å behandle informasjon som brukerprofiler opprettes fra ved bruk av pseudonymer. Disse bruksprofilene brukes til å analysere besøksatferd og for å vise annonser. Når du besøker denne nettsiden, vil du bli bedt om å definere dine personvernsinnstillinger. Her har du muligheten til å avvise eller akseptere bruken av Bing Ads-tjenesten. Følgelig er det juridiske grunnlaget for denne behandlingen Art. 6 avsnitt 1 a) GDPR. Ditt samtykke gitt i denne sammenheng er frivillig og kan tilbakekalles når som helst med virkning for fremtiden. Så snart du godtar bruken av Bing Ads på nettstedet vårt, kan følgende (personlige) data behandles og overføres til Microsoft:

-        Nettleser-språk

-        Cookie-informasjon

-        Digital Signatur

-        IP-Adresse

-        Microsoft Trykk-ID

-        Sidetittel

-        Referrer URL

-        Skjermoppløsning

-        URL

-        Versjon av UET

-        Event informasjon

-        Ladetid av nettsiden 

Bing Ads kan overføre dataene som samles inn til et annet land. Vær oppmerksom på at denne tjenesten kan overføre data utenfor EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og til et land som ikke tilbyr et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. Hvis opplysningene overføres til USA, er det en risiko for at opplysningene dine kan bli behandlet av amerikanske myndigheter for kontroll- og overvåkingsformål uten at du eventuelt har krav på rettsmidler. Det kan hende du ikke engang mottar varsel om slik tilgang. Nedenfor er en liste over landene som dataene overføres til. Dette kan være tilfelle for ulike formål, f.eks. B. for lagring eller behandling.

-        Over hele verden

 

I tillegg bruker Bing Ads ulike måter å lagre informasjon på en brukers enhet:

 

Navn: _uetsid

Beskrivelse: Dette er en sporingsinformasjons-cookie som brukes til målrettet annonsering.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 30 minutter

 

Navn: MUID

Beskrivelse: Dette er en Cookie for sporing av brukeridentifikatorer som hjelper til med å telle gyldige klikk for målrettet annonsering.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 år, 25 dager

 

Navn: MUIDB

Beskrivelse: Dette er en sporingsinformasjons-cookie for brukeridentifikator som brukes av Microsoft Bing Ads, og som brukes til målrettet annonsering.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 år, 25 dager

 

Navn: _uetvid

Beskrivelse: Dette brukes til å spore besøkende på tvers av flere nettsteder for å presentere relevante annonser basert på den besøkendes preferanser.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 16 dager

 

Ytterligere informasjon om databeskyttelse og informasjonskapslene som brukes av Microsoft og Bing Ads finner du under følgende lenke:https://privacy.microsoft.com/nb-no/privacystatement

 

g)Klaviyo

Vi bruker Klaviyo, en tjeneste for vår e-postmarkedsføring, på nettsiden vår. Tjenesteleverandør er det amerikanske selskapet Klaviyo, 125 Summer St, Boston, MA 02110, USA. Hvis du ønsker å motta nyhetsbrevet som tilbys på nettstedet, trenger vi en e-postadresse fra deg samt informasjon som gjør at vi kan bekrefte at du er eieren av den oppgitte e-postadressen og at du godtar å motta nyhetsbrev. Vi bruker den såkalte doble opt-in-prosedyren for å sikre at nyhetsbrevet sendes på en samtykkende måte. I løpet av dette kan den potensielle mottakeren inkluderes i en e-postliste. Brukeren mottar da en bekreftelses-e-post med mulighet til å bekrefte registreringen på en juridisk sikker måte. Adressen vil kun bli aktivt inkludert i e-postlisten dersom bekreftelsen er mottatt. Vær oppmerksom på at Klaviyo også behandler dine personopplysninger i blant annet USA. Vi vil påpeke at det, ifølge EU-domstolen, foreløpig ikke er et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dataoverføring til USA. Dette kan være forbundet med ulike risikoer for lovligheten og sikkerheten ved databehandling. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke i samsvar med artikkel 6 avsnitt 1 a) GDPR.

Klaviyo bruker såkalte standard kontraktuelle klausuler (= Art. 46 avsnitt 2 og 3 GDPR) som grunnlag for databehandling av mottakere basert i tredjeland (utenfor EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. spesielt i USA ) eller dataoverføring dit. Standard Contractual Clauses (SCC) er maler levert av EU-kommisjonen og er ment å sikre at dataene dine også er i samsvar med europeiske databeskyttelsesstandarder hvis de overføres til tredjeland (som USA) og lagres der. Med disse klausulene forplikter Klaviyo seg til å overholde europeiske databeskyttelsesstandarder ved behandling av dine personopplysninger, selv om dataene lagres, behandles og administreres i USA. Du kan finne ut mer om dataene som behandles gjennom bruk av Klaviyo i personvernerklæringen: https://www.klaviyo.com/legal/privacy-policy.

 

h)Hotjar

Vi bruker på vår nettside "Hotjar", en nettanalysetjeneste levert av Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre, 5. etasje, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta (etterfølgende kalt "Hotjar"). Hotjar bruker blant annet informasjonskapsler, det vil si små tekstfiler som lagres lokalt i cachen til nettleseren din på enheten din og som muliggjør en analyse av din bruk av nettsiden vår, samt en såkalt sporingskode. Informasjonskapslene som brukes av Hotjar lagres på sluttenheten din i ulik tid, noen ganger bare under besøket ditt, noen ganger i 365 dager. Ved besøk av denne nettsiden, vil du bli bedt om å definere dine personvernsinnstillinger. Her har du muligheten til å avvise eller akseptere bruken av Hotjar-tjenesten. Følgelig er det juridiske grunnlaget for denne behandlingen Art. 6 avsnitt 1 a) GDPR. Så snart du godtar bruken av Hotjar på nettsiden vår, vil en tilkobling til Hotjar-serverne bli etablert. Ved å gjøre dette behandles følgende personopplysninger:

Enhetsavhengige data samlet inn av sluttenheten og nettleseren:

-         IP-adressen til sluttenheten din (samlet inn og lagret i et anonymt format)

-         E-mail inkludert for- og etternavn, hvis du har gjort dem tilgjengelige for oss via vår nettside

-         skjermstørrelsen på enheten din

-         enhetstype og nettleserinformasjon

-         geografisk informasjon (kun land)

-         språk som brukes til å vise nettstedet vårt

-         brukerinteraksjoner

-         musekommandoer (bevegelse, posisjon og klikk)

-         tastetrykk

Loggdata som brukes automatisk av serveren vår når du bruker Hotjar:

-         henvisende domene

-         besøkte nettsider

-         geografisk informasjon (kun land)

-         språk som brukes til å vise nettstedet vårt

-         dato og tidspunkt for tilgang

Hotjar bruker denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet vårt, for å lage rapporter om bruk og for å yte andre tjenester i forbindelse med evalueringen av nettstedet vårt. Hotjar bruker ulike måter å lagre informasjon på en brukers enhet som beskrevet nedenfor:

Navn: _hjClosedSurveyInvites

Beskrivelse: Hotjar-Cookie, som settes når en besøkende samhandler med en invitasjonsmodal for eksterne lenker. Den brukes for å sikre at den samme invitasjonen ikke vises igjen hvis den allerede er vist.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 år

 

Navn: _hjDonePolls

Beskrivelse: Hotjar-Cookie, som settes når en besøkende har fullført en undersøkelse ved å bruke widgeten for undersøkelse på stedet. Den brukes for å sikre at den samme undersøkelsen ikke vises igjen hvis den allerede er fullført.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 år

 

Navn: _hjMinimizedPolls

Beskrivelse: Hotjar-Cookie, som settes når en besøkende minimerer en undersøkelseswidget på stedet. Den brukes for å sikre at widgeten forblir minimert når den besøkende navigerer gjennom nettstedet ditt.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 år

 

Navn: _hjShownFeedbackMessage

Beskrivelse: Hotjar-Cookie, som settes når en besøkende minimerer eller fullfører innkommende tilbakemelding. Dette gjøres slik at når den besøkende navigerer til en annen side der den skal vises, blir den innkommende tilbakemeldingen umiddelbart lastet som minimert.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 år

 

Navn: _hjid

Beskrivelse: Hotjar-Cookie som settes når kunden først lander på en side med Hotjar-skriptet. Den brukes til å opprettholde Hotjar-bruker-ID-en som er unik for det nettstedet i nettleseren. Dette sikrer at atferd ved påfølgende besøk på samme nettsted tilskrives samme bruker-ID.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 1 år

 

Navn: _hjTLDTest

Beskrivelse: Når Hotjar-skriptet kjører, prøver vi å finne den mest generiske Cookiebanen som vi bør bruke i stedet for sidens vertsnavn. Dette gjøres slik at Cookies (hvis aktuelt) kan deles på tvers av underdomener. For å fastslå dette prøver vi å lagre _hjTLDTest-Cookies for forskjellige URL-understrengalternativer til den mislykkes. Etter denne kontrollen fjernes Cookien.

Type: cookie

Lagringsvarighet: Session

 

Navn: _hjUserAttributesHash

Beskrivelse: Brukerattributter sendt via Hotjar Identify API bufres i løpet av økten for å bestemme når et attributt har endret seg og må oppdateres.

Type: cookie

Lagringsvarighet: Session

 

Navn: _hjCachedUserAttributes

Beskrivelse: Denne Cookien brukes til å lagre brukerattributter sendt via Hotjar Identify API når brukeren ikke er i prøven. Disse attributtene lagres kun når brukeren samhandler med et Hotjar-tilbakemeldingsverktøy.

Type: cookie

Lagringsvarighet: Session

 

Navn: _hjLocalStorageTest

Beskrivelse: Denne Cookien brukes til å sjekke om Hotjar-sporingsskriptet kan bruke lokal lagring. Hvis dette er mulig, settes verdien 1 i denne informasjonskapselen. Dataene som er lagret i_hjLocalStorageTest har ingen utløpstid, men slettes nesten umiddelbart etter at den er opprettet.

Type: cookie

Lagribgsvarighet: Session

 

Navn: _hjIncludedInPageviewSample

Beskrivelse: Denne Cookien er ment å fortelle Hotjar om denne besøkende er inkludert i datainnsamlingen definert av nettstedets sidevisningsgrense.

Type: cookie

Lagringsvarighet: 30 minutter

 

Navn: _hjIncludedInSessionSample

Beskrivelse: Denne Cookien er ment å informere Hotjar om denne besøkende er inkludert i dataeksemplet definert av nettstedets daglige øktgrense.

Type: cookie

Lagringsvarighet​: 30 minutter

 

Navn: _hjAbsoluteSessionInProgress

Beskrivelse: Denne Cookien brukes til å gjenkjenne en brukers første sidevisningsøkt. Dette er et sant/falskt flagg satt av informasjonskapselen.

Type: cookie

Lagrungsvarighet: 30 minutter

 

Navn: _hjFirstSeen

Beskrivelse: Dette identifiserer den første økten til en ny bruker. Den lagrer en sann/falsk verdi som indikerer om Hotjar så denne brukeren for første gang. Den brukes ved å registrere filtre for å identifisere nye brukerøkter.

Type: cookie

Lagringsvarighet: Session

 

Navn: hjViewportId

Beskrivelse: Informasjon om brukerens visningsport som størrelse og dimensjoner lagres her.

Type: cookie

Lagringsvarighet: Session

 

Navn: _hjRecordingEnabled

Beskrivelse: Dette legges til når et opptak startes og leses når opptaksmotoren initialiseres for å finne ut om brukeren allerede er i et opptak i en gitt økt.

Type: cookie

Lagringsvarighet: Session

 

Ytterligere informasjon om databeskyttelse hos Hotjar finner du i Hotjars databeskyttelseserklæring, som du kan se under følgende lenke: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011639887-Data-Safety-Privacy-Security

 

12.        Online-Shop

 

a)               Kundekonto

Du har muligheten til å opprette en kundekonto hos oss. Dette gir deg muligheten til for eksempel å foreta en rask utsjekking til neste bestilling eller å se dine bestillinger. Du er selvfølgelig ikke forpliktet til å opprette en kundekonto hos oss og du kan også bestille varer uten kundekonto. Følgelig er det rettslige grunnlaget for å åpne kundekontoen art. 6 paragraf 1 lit a) GDPR. Hvis du ønsker å få slettet en kundekonto som du har opprettet, send oss ​​ganske enkelt en tilsvarende melding til: info@gusti-lær.no.

Oppgi personopplysninger er nødvendig for å opprette en kundekonto. Den obligatoriske informasjonen er merket med en stjerne. Vi samler kun inn e-postadressen og et valgfritt passord som obligatorisk informasjon. Du er selvfølgelig ikke forpliktet til å oppgi ytterligere personopplysninger. Uten denne informasjonen (f.eks. adressen din) kan vi imidlertid ikke sende deg varene du har bestilt. Vi trenger adressen din for å kunne videresende forsendelsen til en leverandør av frakttjenester på oppdrag fra oss, som vil levere de bestilte varene til deg. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er artikkel 6 avsnitt 1 b) GDPR.

 

 

b)       PayPal / Check Out med PayPal

På nettsiden vår tilbyr vi blant annet betaling via PayPal. Leverandøren av denne betalingstjenesten er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter kalt "PayPal"). PayPal er en online betalingstjenesteleverandør. Betalinger behandles via såkalte PayPal-kontoer, som representerer virtuelle private eller bedriftskontoer. PayPal tilbyr også muligheten til å behandle virtuelle betalinger via kredittkort hvis en bruker ikke har en PayPal-konto. En PayPal-konto administreres via en e-postadresse, og det er derfor det ikke finnes noe klassisk kontonummer. PayPal gjør det mulig å utløse nettbetalinger til tredjeparter eller å motta betalinger. PayPal overtar også tillitsmannsfunksjoner og tilbyr tjenester for kjøperbeskyttelse. PayPal fortsetter å ha status som bank, i det minste i noen land, og kan derfor være underlagt annen eller utvidet lovgivning.

Hvis du velger "PayPal" som betalingsalternativ under bestillingsprosessen i vår nettbutikk, vil data automatisk bli overført til PayPal. Dette er data som kreves for å oppfylle kontrakten, men spesielt for å behandle betalingen via PayPal. Ved å velge dette betalingsalternativet godtar du overføringen av personopplysninger til PayPal som kreves for betalingsbehandling. Det juridiske grunnlaget er derfor ditt samtykke i samsvar med artikkel 6 (1) (a) GDPR. Personopplysningene som overføres til PayPal er vanligvis fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data som er nødvendige for betalingsbehandling. Personopplysninger knyttet til den respektive ordren, f.eks. B. faktureringsadressen. Hvis du sjekker ut med PayPal i handlekurven, vil PayPal gi oss personopplysninger som du har lagret på PayPal-kontoen din. Vi trenger disse personopplysningene slik at vi kan sende deg artiklene dine. Dette er vanligvis følgende informasjon: etternavn/fornavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Det nøyaktige omfanget avhenger imidlertid av konfigurasjonen av PayPal-kontoen din.

Overføringen av dataene er ment for betalingsbehandling og forebygging av svindel. Personopplysningene som overføres til PayPal kan overføres av PayPal til kredittbyråer. Hensikten med denne overføringen er å kontrollere identitet og kredittverdighet. PayPal kan videreformidle personopplysningene til tilknyttede selskaper og tjenesteleverandører eller underleverandører i den grad dette er nødvendig for å oppfylle kontraktsforpliktelsene eller dataene skal behandles i bestillingen. Du har når som helst mulighet til å tilbakekalle ditt samtykke til håndtering av dine personopplysninger fra PayPal. En tilbakekalling påvirker ikke personopplysninger som må behandles, brukes eller overføres for (kontraktsmessig) betalingsbehandling. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er art. 6 avsnitt 1 a) og b) GDPR. Ytterligere informasjon om behandlingen av dine personopplysninger av PayPal og om emnet databeskyttelse finnes i PayPals gjeldende databeskyttelsesinformasjon, som du finner under følgende lenke: https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

c)        Amazon Payments

På nettsiden vår tilbyr vi blant annet betaling via Amazon Payments. Leverandøren av denne betalingstjenesten er det amerikanske selskapet Amazon.com Inc. For det europeiske området er selskapet Amazon Payments Europe S.C.A. (38 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; heretter «Amazon»).

Hvis du velger "Amazon Payments" som betalingsalternativ under bestillingsprosessen i vår nettbutikk, vil data automatisk overføres til Amazon. Dette er data som kreves for å oppfylle kontrakten, men spesielt for å behandle betalingen via Amazon Payments. Ved å velge dette betalingsalternativet, samtykker du til overføring av personopplysninger til Amazon som kreves for betalingsbehandling. Det juridiske grunnlaget er derfor ditt samtykke i samsvar med artikkel 6 (1) (a) GDPR. Personopplysningene som overføres til Amazon er vanligvis fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data som er nødvendige for betalingsbehandling. Personopplysninger knyttet til den respektive ordren, f.eks. B. faktureringsadressen. Hvis du sjekker ut med Amazon Payments i handlekurven, vil Amazon Payments gi oss personopplysninger som du har lagret på Amazon-kontoen din. Vi trenger disse personopplysningene slik at vi kan sende deg artiklene dine. Dette er vanligvis følgende informasjon: etternavn/fornavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Det nøyaktige omfanget avhenger imidlertid av kontokonfigurasjonen din med Amazon Payments.

Amazon behandler også dataene dine i blant annet USA. Vi vil påpeke at det, ifølge EU-domstolen, foreløpig ikke er et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dataoverføring til USA. Dette kan være forbundet med ulike risikoer for lovligheten og sikkerheten ved databehandling.

Amazon bruker såkalte standard kontraktklausuler (= Art. 46 Para. 2 og 3 GDPR) som grunnlag for databehandling av mottakere basert i tredjeland (utenfor EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. spesielt i USA ) eller dataoverføring dit. Standard Contractual Clauses (SCC) er maler levert av EU-kommisjonen og er ment å sikre at dataene dine også er i samsvar med europeiske databeskyttelsesstandarder hvis de overføres til tredjeland (som USA) og lagres der. Gjennom disse klausulene forplikter Amazon seg til å overholde europeiske databeskyttelsesstandarder ved behandling av dine relevante data, selv om dataene lagres, behandles og administreres i USA. Disse klausulene er basert på en implementeringsbeslutning fra EU-kommisjonen. Du finner avgjørelsen og de tilsvarende standardkontraktsbestemmelsene her: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=no

Amazons databehandlingsvilkår (AWS GDPR DATA PROCESSING), som tilsvarer standard kontraktsbestemmelsene, finnes på https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf.

Du kan finne ut mer om dataene som behandles ved bruk av Amazon Payments i personvernreglenehttps://pay.amazon.de/help/201212490.

 

d)       Apple Pay

På nettsiden vår tilbyr vi blant annet betaling via Apple Pay. Leverandøren av denne betalingstjenesten er det amerikanske selskapet Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA (heretter "Apple").

Hvis du velger "ApplePay" som betalingsalternativ under bestillingsprosessen i vår nettbutikk, vil data automatisk bli overført til Apple. Dette er data som kreves for å oppfylle kontrakten, men spesielt for å behandle betalingen via ApplePay. Ved å velge dette betalingsalternativet godtar du overføringen av personopplysninger til ApplePay som kreves for betalingsbehandling. Det juridiske grunnlaget er derfor ditt samtykke i samsvar med artikkel 6 avsnitt 1 a) GDPR. Personopplysningene som overføres til Apple er vanligvis fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data som er nødvendige for betalingsbehandling. Personopplysninger knyttet til den respektive ordren, f.eks. B. faktureringsadressen. Hvis du sjekker ut med ApplePay i handlekurven, vil Apple gi oss personlig informasjon som du har lagret på ApplePay-kontoen din. Vi trenger disse personopplysningene slik at vi kan sende deg artiklene dine. Dette er vanligvis følgende informasjon: etternavn/fornavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Det nøyaktige omfanget avhenger imidlertid av kontokonfigurasjonen din med ApplePay.

Apple behandler også data blant annet i USA. Vi vil påpeke at det, ifølge EU-domstolen, foreløpig ikke er et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dataoverføring til USA. Dette kan være forbundet med ulike risikoer for lovligheten og sikkerheten ved databehandling. Apple bruker standard kontraktuelle klausuler godkjent av EU-kommisjonen (= Art. 46. avsnitt 2 og 3 GDPR). Disse klausulene forplikter Apple til å overholde EUs databeskyttelsesstandarder ved behandling av relevante data utenfor EU. Disse klausulene er basert på en implementeringsbeslutning fra EU-kommisjonen. Du finner vedtaket og paragrafene her: https://www.eeas.europa.eu/delegations/norway_en?s=174

Du kan finne ut mer om dataene som behandles ved bruk av Apple Pay i personvernreglenehttps://www.apple.com/no/legal/privacy/no/.

 

e)        Flere betalingsalternativer

I tillegg til PayPal, Apple Pay og Amazon Payments har du muligheten til å betale på forhånd, direkte debitering, kredittkort (Mastercard, VISA, American Express, Amazon Pay, Apple Pay), faktura eller umiddelbar overføring. Vi forbeholder oss retten til å foreta en forhåndskredittsjekk for enkelte betalingsmåter (f.eks. ved kjøp på konto). Ved å velge det respektive betalingsalternativet godtar du overføring av personopplysninger som kreves for betalingsbehandling for kjøpet i butikken vår. Rettsgrunnlaget er derfor art. 6 avsnitt 1 a) og b) GDPR. De overførte personopplysningene er vanligvis fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data som er nødvendige for betalingsbehandling. Personopplysninger knyttet til den respektive ordren, f.eks. B. faktureringsadressen (for levering av dine bestilte varer).

 

f)        Trusted Shop

Vi bruker Trusted Shops-vurderingsplattformen for nettstedet vårt. Leverandøren av tjenesten er Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Cologne.

Vi bruker Trusted Shops blant annet for å vise Trusted Shops-tjenester (f.eks. godkjenningsstempel, innsamlede anmeldelser) og til å rangere kjøpere etter en bestilling for å dele sine erfaringer med andre. Trusted Shops-widgets er integrert på denne nettsiden for disse funksjonene.

Ved besøk av denne nettsiden, vil du bli bedt om å definere dine personvernsinnstillinger. Her har du muligheten til å avvise eller akseptere bruken av "Trusted Shop"-tjenesten. Følgelig er det juridiske grunnlaget for denne behandlingen Art. 6 avsnitt 1 a) GDPR. Videre har vi som selskap også en legitim interesse i at ektheten og sikkerheten til butikken vår er tydelig gjenkjennelig for potensielle kunder fra utsiden. Dette gjør at vi for eksempel kan vise at vi ikke har med en falsk butikk å gjøre. Følgelig er det juridiske grunnlaget for bruk av Trusted Shop på nettstedet vårt fortsatt artikkel 6 avsnitt 1 f) GDPR.

Når Trustbadge oppropes, lagrer webserveren automatisk en såkalt serverloggfil, som også inneholder din IP-adresse, dato og klokkeslett for samtalen, mengde overførte data og anmodende leverandør (tilgangsdata) og dokumenterer samtalen . IP-adressen anonymiseres umiddelbart etter innsamling, slik at de lagrede dataene ikke kan tildeles deg personlig. De anonymiserte dataene brukes spesielt til statistiske formål og til feilanalyse.

Etter å ha fullført bestillingen, vil din hashed e-postadresse ved hjelp av en enveis kryptografisk funksjon bli sendt til Trusted Shops GmbH. Dette tjener til å sjekke om du allerede er registrert for tjenester hos Trusted Shops GmbH og er derfor nødvendig for å oppfylle våre og Trusted Shops' overordnede legitime interesser i å tilby kjøperbeskyttelse knyttet til den spesifikke ordren og transaksjonsevalueringstjenestene iht. Art. 6 avsnitt 1 setning 1 f) GDPR påkrevd. Hvis dette er tilfelle, skjer videre behandling i henhold til kontraktsavtalen som er gjort mellom deg og Trusted Shops. Hvis du ennå ikke er registrert for tjenestene, vil du da få muligheten til det for første gang. Videre behandling etter registrering er også basert på kontraktsavtalen med Trusted Shops GmbH. Hvis du ikke registrerer deg, vil alle overførte data automatisk bli slettet av Trusted Shops GmbH og en personlig referanse er da ikke lenger mulig.

Du kan finne mer om informasjonen som behandles ved å bruke Trusted Shops i databeskyttelseserklæringen på: https://www.trustedshops.co.uk/imprint/

 

13.      Widerruf Ihrer Einwilligung

Hvis du har gitt oss ditt samtykke i henhold til databeskyttelsesloven for visse databruk og/eller tjenester, kan du selvfølgelig tilbakekalle dette når som helst med virkning for fremtiden. En enkel melding til adressen nedenfor er tilstrekkelig:

 

Gusti Leder GmbH

Erich-Schlesinger-Straße 62,

18059 Rostock 

 

Telefon: +49 (0) 381 / 799 90031

E-Mail: info@gusti-lær.no

 

 

14.          Dine rettigheter som registrert

Som registrert har du ulike rettigheter med hensyn til dine personopplysninger. Som ansvarlig person har vi iverksatt passende tiltak for å gi deg, den registrerte, all informasjon i henhold til artikkel 13 og 14 i GDPR og all kommunikasjon i henhold til artikkel 15 til 22 og artikkel 34 GDPR knyttet til behandlingen på en nøyaktig måte. , gjennomsiktig, i en forståelig og lett tilgjengelig form, ved å bruke klart og tydelig språk; dette gjelder særlig informasjon som er spesielt rettet mot barn. Opplysningene overføres skriftlig eller i annen form, eventuelt også elektronisk. Dersom du ber om det, kan informasjonen også gis muntlig, forutsatt at din identitet som registrert er bevist på annen måte.

Du har blant annet rett til når som helst å be om skriftlig eller elektronisk informasjon om opplysningene som er lagret om deg og dens opprinnelse, mottakeren eller mottakerne som opplysningene videreformidles til og formålet med lagringen. Du har også rett til å be om at uriktige data blir rettet og, dersom lovkravene er oppfylt, at dataene dine slettes eller sperres. En enkel melding til adressen nedenfor er tilstrekkelig:

 

Gusti Leder GmbH

Erich-Schlesinger-Straße 62,

18059 Rostock 

 

Telefon: +49 (0) 381 / 799 90031

E-Mail: info@gusti-lær.no

 

I detalj har du oppgitt følgende rettigheter:

14.1         Rett til bekreftelse og informasjon

Du kan be om bekreftelse fra oss på om personopplysninger knyttet til deg behandles av oss.

Hvis vi behandler dataene dine, kan du be om informasjon fra oss om følgende:

a.)      formålene som personopplysningene behandles for;

b.)      kategoriene av personopplysninger som behandles;

c.)      mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene dine har blitt eller vil bli utlevert til;

d.)      den planlagte varigheten av lagringen av personopplysningene om deg eller, hvis spesifikk informasjon om dette ikke er mulig, kriterier for å bestemme lagringsvarigheten;

e.)      eksistensen av en rett til retting eller sletting av personopplysninger om deg, en rett til begrensning av behandling fra oss eller rett til å protestere mot slik behandling;

f.)       eksistensen av en rett til å klage til en tilsynsmyndighet;

g.)      all tilgjengelig informasjon om opprinnelsen til dataene hvis personopplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte;

h.)      eksistensen av automatisert beslutningstaking inkludert profilering i samsvar med artikkel 22 avsnitt 1 og 4 GDPR og - i det minste i disse tilfellene - meningsfull informasjon om logikken som er involvert, samt omfanget og tiltenkte virkninger av slik behandling for den registrerte.

Du har også rett til å be om informasjon om hvorvidt personopplysningene om deg blir overført til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon. I denne sammenheng kan du be om å bli informert om passende garantier i henhold til Art. 46 GDPR i forbindelse med overføringen.

14.2         Rett til retting

Du har rett til retting og/eller utfylling dersom de behandlede personopplysningene om deg er feil eller ufullstendige. Vi må selvsagt foreta korrigeringen umiddelbart.

14.3         Rett til begrensning av behandlingen

Under følgende betingelser kan du be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger:

a.)              hvis du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene om deg i en periode som gjør det mulig for oss å verifisere nøyaktigheten til personopplysningene;

b.)             hvis behandlingen er ulovlig og du nekter å slette personopplysningene og i stedet ber om at bruken av personopplysningene begrenses;

c.)              hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene for behandlingsformål, men du trenger dem for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav, eller

d.)             hvis du har fremmet en innsigelse mot behandlingen i henhold til artikkel 21 paragraf 1 GDPR og det ennå ikke er fastslått om de legitime grunnene som vi har krav på veier tyngre enn dine grunner.

Hvis behandlingen av personopplysninger om deg har blitt begrenset, kan disse opplysningene – bortsett fra lagringen – bare brukes med ditt samtykke eller for å hevde, utøve eller forsvare rettskrav eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av grunner. av viktige offentlige interesser i unionen eller en medlemsstat behandles av oss eller autoriserte tredjeparter.

Hvis begrensningen av behandlingen er begrenset i henhold til vilkårene ovenfor, vil vi informere deg før begrensningen oppheves.

14.4         Rett på slettelse

a.)              Slettelsesplikt

Du kan kreve at personopplysningene om deg slettes umiddelbart, og vi er forpliktet til å slette disse opplysningene umiddelbart dersom en av følgende årsaker gjelder:

     I.Personopplysningene om deg er ikke lenger nødvendige for formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for.

   II.Du tilbakekaller samtykket ditt som behandlingen var basert på i henhold til artikkel 6 avsnitt 1 a) eller artikkel 9 avsnitt 2 a) GDPR, og det er ikke noe annet juridisk grunnlag for behandlingen.

 III.    Du protesterer mot behandlingen i samsvar med artikkel 21 avsnitt 1 GDPR og det er ingen overordnede legitime grunner for behandlingen, eller du protesterer mot behandlingen i henhold til artikkel 21 avsnitt 2 GDPR.

IV.    Personopplysningene om deg har blitt behandlet ulovlig.

  V.Sletting av dine personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse i henhold til unions- eller medlemsstatslovgivningen som vi er underlagt.

VI.    Personopplysningene om deg ble samlet inn i forhold til informasjonssamfunnstjenester som tilbys i samsvar med artikkel 8 avsnitt 1 GDPR.

 

b.)      Informasjon til tredje

Hvis vi har offentliggjort personopplysningene om deg og vi er forpliktet til å slette dem i samsvar med artikkel 17 avsnitt 1 GDPR, skal vi iverksette passende tiltak, inkludert tekniske, for å informere de som er ansvarlige for databehandlingen, under hensyntagen til tilgjengelig teknologi og implementeringskostnadene , som behandler personopplysningene, at du som registrert har bedt dem om å slette alle lenker til disse personopplysningene eller kopier eller replikasjoner av disse personopplysningene.

c.)              Unntak

Retten til sletting eksisterer ikke dersom behandling er nødvendig

     I.å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet;

   II.å oppfylle en juridisk forpliktelse som krever behandling i henhold til unions- eller medlemsstatslovgivningen som vi er underlagt, eller å utføre en oppgave som er i allmennhetens interesse eller i utøvelse av offisiell myndighet som er delegert til oss;

 III.    av hensyn til offentlig interesse på folkehelseområdet i samsvar med artikkel 9 avsnitt h) og i og artikkel 9 avsnitt 3 GDPR;

IV.    for arkivformål i allmenn interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller for statistiske formål i henhold til artikkel 89 avsnitt 1 GDPR, i den grad loven nevnt under punkt a) er egnet til å umuliggjøre eller alvorlig svekke oppnåelsen av målene av denne behandlingen, eller

  V.å hevde, utøve eller forsvare rettskrav.

14.5         Rett til informasjon

Dersom du har hevdet rett til retting, sletting eller begrensning av behandling mot oss, er vi forpliktet til å informere alle mottakere som personopplysningene dine er utlevert til om denne rettingen eller slettingen av dataene eller begrensningen av behandlingen, med mindre dette viser seg å være umulig eller innebærer en uforholdsmessig innsats.

Du har rett til å bli informert om disse mottakerne.

14.6         Rett til informasjonsoverførelse

Du har rett til å motta personopplysningene du har gitt oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Du har også rett til å overføre disse dataene til en annen ansvarlig person uten hindring, forutsatt at

a.)              behandlingen er basert på samtykke i henhold til artikkel 6 avsnitt 1 a) GDPR eller artikkel 9 avsnitt 2 a) GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikkel 6 avsnitt 1 b) GDPR og

b.)              behandlingen utføres ved hjelp av automatiserte prosedyrer.

Ved å utøve denne retten har du også rett til å få dine personopplysninger overført direkte fra oss til en annen ansvarlig, så langt dette er teknisk mulig. Andre menneskers friheter og rettigheter må ikke svekkes av dette.

Retten til informasjonsoverførelse gjelder ikke for behandling av personopplysninger som er nødvendig for å utføre en oppgave som er av allmenn interesse eller ved utøvelse av offentlig myndighet som er delegert til oss.

14.7         Medholdningsrett

Du har rett, av grunner som oppstår fra din spesielle situasjon, til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, som er basert på artikkel 6 avsnitt 1 e) eller f) GDPR; dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene.

Vi vil da ikke lenger behandle personopplysningene knyttet til deg, med mindre vi kan demonstrere overbevisende legitime behandlingsgrunnlag som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å hevde, utøve eller forsvare rettskrav.

Hvis personopplysningene om deg behandles for å drive direkte reklame, har du rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger for formålet med slik reklame; dette gjelder også profilering i den grad det er knyttet til slik direkteannonsering.

Hvis du protesterer mot behandlingen for direkte markedsføringsformål, vil personopplysningene om deg ikke lenger bli behandlet for disse formålene.

I forbindelse med bruk av informasjonssamfunnstjenester har du muligheten til – til tross for direktiv 2002/58/EC – å utøve din rett til å protestere ved hjelp av automatiserte prosedyrer som bruker tekniske spesifikasjoner.

14.8         Rett til å tilbakekalle samtykkeerklæringen i henhold til databeskyttelsesloven

Du har rett til å tilbakekalle samtykkeerklæringen din i henhold til databeskyttelsesloven når som helst. Tilbakekalling av samtykket påvirker ikke lovligheten av behandlingen som er utført på grunnlag av samtykket frem til tilbakekallingspunktet.

14.9         Automatisert individuell beslutningstaking inkludert profilering

Du har rett til ikke å bli underlagt en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling, inkludert profilering, som gir rettsvirkninger for deg eller på lignende måte påvirker deg i betydelig grad. Dette gjelder ikke dersom vedtaket

a.)    er nødvendig for inngåelse eller oppfyllelse av en kontrakt mellom deg og oss,

b.)     er tillatt på grunnlag av lovbestemmelser i unionen eller medlemsstatene som vi er underlagt, og disse lovbestemmelsene inneholder passende tiltak for å beskytte dine rettigheter og friheter og dine legitime interesser eller

c.)    skjer med ditt uttrykkelige samtykke.skjer med ditt uttrykkelige samtykke.

Disse avgjørelsene må imidlertid ikke være basert på spesielle kategorier av personopplysninger i henhold til artikkel 9 avsnitt 1 GDPR med mindre artikkel 9 avsnitt 2 a) eller g) gjelder og passende tiltak er iverksatt for å beskytte dine rettigheter og friheter og dine legitime interesser.

Med hensyn til tilfellene nevnt i a.) og c.), tar vi passende tiltak for å beskytte dine rettigheter og friheter samt dine legitime interesser.

14.10  Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Uten at det berører andre administrative eller rettslige rettsmidler, har du rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemsstaten der du bor, arbeidsstedet eller stedet for den påståtte overtredelsen, hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med brudd på GDPR.

Tilsynsmyndigheten som klagen ble sendt til, vil informere klageren om statusen og resultatene av klagen, inkludert muligheten for et rettsmiddel i henhold til artikkel 78 i GDPR.

15.          E-Mail-Werbung

Hvis du har registrert deg separat for nyhetsbrevet, vil din e-postadresse bli brukt til våre egne annonseringsformål inntil du melder deg av nyhetsbrevet. Du kan melde deg av når som helst uten å pådra deg andre kostnader enn overføringskostnadene i henhold til grunnprisene til din tilgangsleverandør. Du kan når som helst melde deg av direkte via nyhetsbrevet, via e-post til info@gusti-lær.no

16.          Videre informasjon 

Om du har andre spørsmål eller forslag angående “Personvern” eller om du ønsker opplysninger angående din informasjon eller om rettigheter eller ønsker sletting av disse, skriv gjerne en e-mail eller et brev til:  

Gusti Leder GmbH

Erich-Schlesinger-Straße 62,

18059 Rostock 

 

Telefon: +49 (0) 381 / 799 90031

E-Mail: info@gusti-lær.no

 

Rostock, i desember 2022

Sist sett
gusti-leder.de Reviews with ekomi.de