Generelle vilkår og betingelser

Nedenfor følger informasjon om de vilkår og betingelser, som gjelder ved bruktsalg og handelskontrakter til Gusti Lærs kunder.

§ 1 Generelt

I de følgende vilkår og betingelser defineres forholdet mellom deg (kunden) og Gusti Leder GmbH ved netthandel. Disse vilkårene og betingelsene blir også gjort klare, når en ordre gjennomføres.

§ 2 Kontrakten

Presentasjonen av Gusti Leder GmbHs produkter på nettsiden, er et eksempel på, hvordan produktene kan fremstilles og brukes. Presentasjonen er derfor ment for kunden som en inspirasjon.

Hvis kunden fullfører en handel via Gusti Leder GmbHs nettside, er kunden, i henhold til tysk sivilrett bundet av § 145 BGB.

Dette betyr at kunden er bundet av en kjøpskontrakt. Dette bekreftes av en ordrebekreftelse som sendes via e-post.

Kontrakten trer endelig i kraft, dersom Gusti Leder GmbH godtar og bekrefter avtalen innen to virkedager.
En virkedag defineres ved å være en vanlig kalenderdag, unntatt søndager, nasjonale eller *internasjonale helligdager.

*Gjelder kun for de land, som er involvert i prosessen fra bestilling til levering.

§ 3 Levering, fraktkostnader, transport av produkter

Leveransen følger prosedyren som er publisert på vår hjemmeside. For leveranser til privatkunder vil Gusti Leder GmbH være ansvarlig for eventuelle ekstra kostnader. Ved levering til forhandlere, vil disse bære ansvaret og eventuelt de ekstra kostnadene, som kan knyttes til leveransen, så snart Gusti Leder GmbH har overført bestillingen til budfirmaet.

§ 4 Eiendomsovergang

De leverte varene forblir Gusti Leder GmbH sin eiendom, til betalingen av hele bestillingsverdien er fullført og godkjent av oss.

§ 5 Betalinger

Det er kun mulig å benytte seg av betalingsløsningene som tilbys på Gusti Leder GmbH sin nettside.

§ 6 Garanti ved defekte varer

Gusti Leder GmbH følger de lovbestemte reglene, som følger innen defekte varer.

§ 7 Informasjon ved internethandel

1. Vi er ikke underlagt etiske retningslinjer.
2. Skulle det skje en feil ved tillegging av produkter i handlekurven, kan kunden finne en oversikt over kjøpet på bekreftelsessiden, før bestillingen endelig sendes. Kunden kan på denne siden velge å endre eller slette varer, før de sender den endelige registreringen til Gusti Leder GmbH.
3. For hvert produkt, som er tilgjengelig på Gusti Leder GmbHs nettside, vil produktets egenskaper, samt på tidspunktet eventuelle gyldige tilbud vises.
4. Kontrakten er definert og er tilgjengelig hos Gusti Leder GmbH på tysk.
5. Kunden kan foreta klager og uttrykke ønske om garanti, ved å kontakte Gusti Leder GmbH på de kontaktinformasjonen, som er oppført på nettsiden.
6. Kontrakten som inngås mellom de to partene, kunden og Gusti Leder GmbH, bli ikke arkivert. Kunden kan få tilgang til den ved å skrive den ut eller lagre den på datamaskinen.
7. For informasjon om betaling, levering eller prosedyre, vises det til Gusti Leder GmbH sine nettsider.

§ 8 Informasjon om tvisteløsningssaker

Vi er verken villige eller forpliktet til å delta i en tvisteløsningsprosedyre hos et forbrukerverk.

§ 9 Diverse

Kontraktsforholdet, som inngås ved handelen mellom oss og kunden i kombinasjon med de respektive vilkårene, samt den gjeldende tyske lov, må overholdes.

 

I de tilfeller, der kunden er forhandler av Gusti Leder GmbHs produkter, vil landet der forhandleren er bosatt, gjelde. Dette er for å beskytte forhandlerens rettigheter og forskrifter, som definitivt ikke kan fravikes, heller ikke kontraktsmessig. Kontrakter inngått med CISG er unntatt.

V SN 42

Sist sett
gusti-leder.de Reviews with ekomi.de