Angrerett og returneringspolitik

Instruksjoner om kansellering og kanselleringsskjema for forbrukere

Angreretten gjelder ikke for fjernavsetningkontrakter om levering av varer som ikke er preproduserte og for fremstilling av hvilke et individuelt valg eller fastsettelse fra forbrukerens side er avgjørende eller som åpenbart er basert på personlige behov for forbrukeren.


Angreanvisning

Angrerett

Du har rett til å kansellere kontrakten din, uten å måtte gi grunn for dette, innen 14 dager.
Angreretten gjelder 14 dager fra den dagen du eller en nevnt tredjepart, som ikke er forsender, har motatt siste varen.

For å utøve angreretten må du informere oss under:

GUSTI LEDER GMBH, RETURNS WAREHOUSE, ALT RADEKOWER STR. 4, 16307 MESCHERIN, INFO@GUSTI-LAER.NO, +49 (0) 0381 / 79990031*

ved hjelp av en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, faks eller e-post) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan bruke vedlagte angreskjema til dette, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om bruk av angreretten før angrefristen er utløpt.

*Vær oppmerksom på at dette ikke er telefonnummeret til kundesupportteamet vårt.

Konsekvenser av heving

Hvis du hever denne kontrakten, vil vi refundere alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (bortsett fra tilleggskostnadene som følger av at du velger en annen type levering enn den billigste standardleveringen som tilbys av oss) umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottok varselet om at du kansellerer denne kontrakten. Kundene er ansvarlige for å betale eventuelle returfraktkostnader. For denne tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmiddel som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet med gebyrer for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling før vi har mottatt varene tilbake eller inntil du har fremlagt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som er først. Du må returnere eller overlevere varene til oss uten opphold og i alle fall senest fjorten dager fra den dagen du informerer oss om kanselleringen av denne kontrakten. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på fjorten dager er utløpt. Du bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du er kun ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

Retningslinjer for slutt på kansellering

Eksempel på kanselleringsskjema< /span>
(Hvis du ønsker å kansellere kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake.)

- Til: GUSTI LEDER GMBH - RETURNS WAREHOUSE, BÜRGERSEEWEG 850, 17235 NEUSTRELITZ,  INFO@GUSTI-LAER.NO

- Jeg/vi (*) opphever herved kontrakten inngått av meg/oss (*) for kjøp av følgende varer ( *)/ levering av følgende tjeneste (*)

-Bestilt (*)/mottatt (*)

-Navn på forbruker(e)

adressen til forbrukeren(e)

- Signatur fra forbrukeren(e) (kun for varsler på papir)

- Dato

_______________

(*) Slett der det ikke er aktuelt.

Sist sett
gusti-leder.de Reviews with ekomi.de