Personvern

Personvernerklæring

og informasjon om eventuelle samtykker du har gitt

Som ansvarlig person i henhold til personvern informerer vi deg nedenfor om vår håndtering av dine personopplysninger.

I. Begrepet personopplysninger og andre viktige begrep

Personopplysninger, i enkle ord, er all informasjon som er relatert til deg personlig. Bestemmelser om hva begrepet "personopplysninger" betyr og hva andre vilkår betyr, finnes i artikkel 4 i GDPR (Basic Data Protection Regulation).

II. Navn og kontaktinformasjon til den ansvarlige; Kontaktinformasjon til personvernombudet

Enkelt sagt er den ansvarlig som, alene eller i samspill med andre, bestemmer over formålene og måtene å behandle personopplysninger på.

1.Ansvarlig

Gusti Lær GmbH
Erich-Schlesinger-Straße 62
18059 Rostock Tyskland
Telefon: +49 381 367 67 30 
E-post: info@gusti-leder.de
Daglig leder: Christian Pietsch

2. Ekstern ombud for personvern for den ansvarlige personen

Advokat Katja Westenberger
Schröderstraße 22
D-18055 Rostock
Telefon: +49 (0)381 – 45 83 88 90
Fax: +49 (0)381 – 45 83 88 95
E-post: info@ra-westenberger.de

 

III. Formål med behandling av dine personopplysninger; Juridisk grunnlag for behandling

Vi behandler dine personopplysninger som en del av vår virksomhet for følgende formål i samsvar med det respektive rettslige grunnlaget.

1. For å gjennomføre forhåndsavtalte tiltak, som er basert på en forespørselen din, skjer behandlingen av dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR eller på grunnlag av artikkel 6 ledd. 1 bokstav b) i GDPR.

2. For å ivareta vår berettigede interesse for å svare på forespørsler og iverksette andre tiltak basert på forespørselen din, vil dine personopplysninger behandles på grunnlag av samtykket du har gitt i samsvar med artikkel 6 (1) (a). DS-GVO eller på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR.

3. For oppfyllelse av en kontrakt som du er en del av, foregår behandlingen av dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR eller på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) DS-GMO.

4.Behandlingen av dine personopplysninger for reklame utføres enten på grunnlag av ditt samtykke i henhold til artikkel 6 (1) (a) i GDPR eller på grunnlag av artikkel 6 (1) (f). ) DS-GMO.

5. For å ivareta vår berettigede interesse for å opprettholde en riktig funksjon av nettstedet vårt, tilbudet av brukervennlige funksjoner og analysen av bruken av nettstedet vårt, blir dine personlige data behandlet på grunnlag av artikkel 6 (1) (f) DS -GVO.

6. For å ivareta vår berettigede interesse for håndhevelse av våre rettigheter og i forsvaret mot krav mot oss, skjer behandlingen av dine personopplysninger på grunnlag av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f) DS-GVO.

Systemene våre støttes av avanserte tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte din personlige informasjon fra uautorisert tilgang, endring, avsløring, tap eller ødeleggelse.

For informasjon om behandling av dine personopplysninger for hvert behandlingsformål, vennligst sjekk ytterligere informasjon i forbindelse med denne personvernregelen

IV. Overføring av dine personopplysninger til tredjepart; Kategorier av mottakere av dine personlige data

Hvis dette er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen av dine personopplysninger, overfører vi dine personopplysninger til tredjepart på den måten loven tilsier. Detaljert informasjon om overføring av dine personopplysninger til tredjepart for individuell behandlingsformål kan bli funnet i videreførende henvisninger i forbindelse med denne personvernerklæringen. I tilfeller av overføring av dine personopplysninger til tredjepart, er datamengden som overføres begrenset til det minimum som trengs.

V. Omfanget av bruken av dine personopplysninger for hvert behandlingsformål

Nedenfor vil vi informere deg i detalj om bruken av dine personopplysninger til de forskjellige behandlingsformål.

Dine personopplysninger vil bli slettet hvis det ikke lenger er noe behov for dem, med mindre vi fortsetter å bruke dataene til et annet behandlingsformål innenfor rammen av de juridiske kravene og i henhold til informasjonen i denne personvernerklæringen.

1. Bruk av nettstedet vårt til informasjonsformål

Hvis du besøker nettstedet vårt uten å gi oss informasjon, vil vi bare bruke personopplysningene om deg som nettleseren din overfører til vår server. Dette er følgende data som er teknisk nødvendige for å vise deg nettstedet vårt og for å sikre stabilitet og sikkerhet:

 • Websiden du besøkte
 • Dato og tid på websidebesøket
 • Overført data mengde
 • Kilde eller referanse fra hvor du var når du besøkte websiden
 • Nettleseren du brukte
 • Operativsystem du brukte
 • IDin IP-addresse

Behandlingen av dine personopplysninger skjer på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR for å ivareta vår berettigede interesse for å opprettholde riktig drift av nettstedet vårt

Dine personopplysninger vil bli slettet etter 6 måneder, med mindre de fremdeles er nødvendig for håndhevelse av krav på grunn av tiltak mot riktig drift av nettstedet vårt. I dette tilfellet skjer slettingen umiddelbart etter at den tilsvarende prosedyren er fullført.

2. Behandling av henvendelser

Hvis du kontakter oss med en forespørsel, behandler og bruker vi personopplysningene og informasjonen / dokumentene du sender. Uansett hvordan du sender inn din henvendelse til oss, kan det inkludere:

 • Dato og Klokkeslett på henvendelsen
 • Data om navnet
 • Kontaktdata
 • Data om henvendelsen
 • Sendte informasjon og vedlegg

Behandlingen av dine personopplysninger og informasjon som er sendt, vil være basert på samtykket du har gitt i henhold til artikkel 6 (1) (a) i GDPR for å svare på forespørselen din eller på grunnlag av din forespørsel i artikkel 6 ledd 1 bokstav b) i GDPR for gjennomføring av pre-kontraktuelle tiltak eller på grunnlag av artikkel 6 ledd 1 bokstav b) i GDPR for utførelse av en kontrakt som du er del av eller på grunnlag av artikkel 6 ledd 1 bokstav f) i GDPR for å ivareta vår berettigede interesse for å svare på henvendelser / forespørsler og å utføre andre tiltak i forbindelse med behandling av forespørsler / bekymringer.

Hvis vi har et kontaktskjema, og du kontakter oss via dette kontaktskjemaet, samtykker du til følgende innhold ved å sende meldingen din ( Du vil bli informert om det i kontaktskjemaet i tillegg):

"Jeg samtykker i behandlingen av min e-postadresse og annen personlig informasjon som jeg har gitt for å svare på min henvendelse. Jeg kan trekke tilbake dette samtykket for framtidige henvendelser når som helst, og uten å oppgi grunner. Rettigheten til behandlingen forblir uberørt frem til tilbakekallingen, hvis tilbaketrekkingen skal utføres. "

Du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke for framtidige henvendelser, og uten å måtte oppgi grunner. Det er nok med en melding til det ansvarlige området / personen. Kontaktinformasjon finner du på nettstedet. Rettigheten til behandlingen forblir uberørt frem til tilbakekallingen, hvis tilbaketrekkingen skal utføres.

Så langt dette er nødvendig for behandlingen av din forespørsel / din bekymring, overfører vi dine personopplysninger innenfor rammen av de juridiske kravene til tredjepart. I tilfeller av overføring av dine personopplysninger til tredjepart, er mengden data som overføres begrenset til det minimum som kreves.

Dine personopplysninger vil bli slettet hvis forespørselen / bekymringene dine er løst, med mindre vi kan fortsette å bruke dataene for et annet behandlingsformål innenfor rammen av lovkravene og i samsvar med informasjonen i denne personerklæringen.

3. Oppfyllelse av kontrakter

Hvis du overfører personopplysninger med det formålet å inngå en kontrakt eller i forbindelse med opprettelsen av en kundekonto, vil vi behandle dataene du har gitt for utførelsen av kontrakten. Dette er din kundeinformasjon (for eksempel ditt navn og din adresse) og kontraktsinformasjonen (for eksempel detaljer om produktene i kontrakten samt betalings- og leveringsinformasjon).

Behandlingen av dine personopplysninger skjer på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR for utførelse av en kontrakt som du er en avtalepartner av.

Så langt dette er nødvendig for å oppfylle kontrakten med deg, overfører vi dine personopplysninger innenfor rammen av de juridiske kravene til tredjepart. Denne overføringen skjer til tjenesteleverandørene som er involvert i kontrakten. Dette er leverandørene av bearbeidingsverktøyene vi bruker. Dette er også bedriftene som har bestilt transporten, og de er også betalingstjenesteleverandørene som har ansvar for betalingssaker.

Hvis du bruker betalingstjenesteleverandøren PayPal for å behandle betalingstransaksjoner, påpeker vi uttrykkelig at PayPal personvernreglene gjelder for alle PayPal-transaksjoner: : https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE 

I tilfeller av overføring av dine personopplysninger til tredjepart, er mengden data som overføres begrenset til det minimum som kreves.

Dine personopplysninger vil bli slettet etter utløpet av skatte- og kommersiell oppbevaringstid på 6 henholdsvis 10 år, med mindre vi fortsetter å behandle dataene til et annet formål i sammenheng med lovkrav og i samsvar med informasjonen i denne personvernerkæringen.

4. Reklame og nyhetsbrev

Hvis du abonnerer vårt nyhetsbrev, vil vi bruke e-postadressen du har oppgitt - og hvis du oppgir andre personlige data - vil vi sende deg informasjon om tilbudene våre via e-post. Obligatorisk er spesifikasjonen av e-postadressen din. Hvis du frivillig sender inn ytterligere personopplysninger, bruker vi disse dataene, hvis nødvendig, for å adressere deg personlig i nyhetsbrevet.

Hvis du abonnerer vårt nyhetsbrev, gir du samtykke i følgende innhold: "Jeg godtar å bli informert på e-post om interessante tilbud og samtykker derfor til behandlingen av min e-postadresse og andre personlige informasjon jeg har gitt til formålet å sende nyhetsbrevet. Jeg kan trekke tilbake dette samtykket når som helst og uten å oppgi grunner. Denne tilbaketrekkingen ville virke for fremtiden. Retten til behandlingen frem til tilbakekallingen forblir uberørt hvis tilbakekallingen skjer."

Påmeldingen til vårt nyhetsbrev skjer i den såkalte dobbeltopt-in-prosedyren. Dette betyr: Etter innlogging vil du først motta en e-post med en melding om registrering for nyhetsbrevet og en oppfordring til bekreftelse av registreringen. Din bekreftelse på registrering er nødvendig for å kunne dokumentere det nødvendige samtykket til utsendelse av nyhetsbrevet og for å kunne oppdage registreringer på eksterne e-postadresser. I forbindelse med abonnementene på nyhetsbrevet og bekreftelsene logges IP-adressen så vel som dato og klokkeslett for å kunne bevise at samtykket er gitt i samsvar med lovkravene.

Bruken av dine personopplysninger skjer på grunnlag av ditt samtykke gitt i samsvar med artikkel 6 ledd 1 bokstav a) til GDPR.

Jeg kan trekke tilbake dette samtykket når som helst og uten å oppgi grunner. Denne tilbaketrekkingen ville virke for fremtiden. For dette formålet, må det sendes en tilsvarende melding til den ansvarlige personen. Kontaktinformasjon kan du finne i opplysningene til den ansvarlige. Retten av bruken som er gjort til tilbakekallingen forblir upåvirket i tilfelle av tilbakekallingen.

Hvis du opphever ditt samtykke eller avslutter abonnementet på nyhetsbrevet vårt, vil e-postadressen din og all annen informasjon øyeblikkelig bli slettet som er overført, med mindre vi kan fortsette å bruke dataene til et annet behandlingsformål innenfor rammen av de juridiske kravene og i samsvar med informasjonen i denne personvernerklæringen.

MailChimp

Nyhetsbrevet vårt er produsert og sendt av MailChimp, en markedsføringsplattform for nyhetsbrev fra The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Die Datenschutzerklärung finden Sie unter: https://mailchimp.com/legal/privacy

Suksessmåling

Nyhetsbrevene våre inneholder et såkalt "web beacon", som er en fil i størrelse av piksler som leses ut fra serveren til vår nyhetsbrevleverandør MailChimp når nyhetsbrevet åpnes. Dette samler informasjon om nettleseren din, operativsystemet, IP-adressen og når brevet åpnes.

Det gir oss også muligheten til å lage statistiske undersøkelser, for eksempel om nyhetsbrevene ble åpnet, når de ble åpnet, og hvilke lenks det ble klikket på. Av tekniske årsaker kan denne informasjonen tilordnes individuelle abonnenter, men det er opp til oss og MailChimp å gjøre det. Vi bruker denne statistikken bare for å evaluere lesevanene og bruksmønstrene til abonnentene våre av nyhetsbrevet og så tilpasser vi innholdet vårt i samsvar med interessene til leserne våre.

Denne prosedyren kan bare unngåes ved at hele abonnementet på nyhetsbrev avsluttes.

5. Bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på vår hjemmeside. Dette er små filer som er lagret på enheten din, og som blir sendt til oss pga spesielle informasjon. Bruken av informasjonskapsler tjener til at du kan bruke visse funksjoner og å gjøre tilbudet vårt mer brukervennlig totalt sett.

Noen av informasjonskapslene vi bruker, blir slettet etter å ha avsluttet nettleserøkten, dvs. etter at du har lukket nettleseren (såkalte sesjoner). Andre informasjonskapsler forblir på enheten din selv etter slutten av nettleserøkten, dvs. etter at du har lukket nettleseren din, og lar oss eller vårt tilknyttede selskap (tredjeparts cookies) kjenne deg igjen ved ditt neste besøk på vår hjemmeside (såkalte persistent informasjonskapsler).

Noen av informasjonskapslene vi bruker er teknisk nødvendige for at du skal kunne bruke visse funksjoner. Dette er for eksempel tilfellet med hensyn til lagring av inndata i forbindelse med bruk av handlekurvfunksjonen. Behandlingen av dine personopplysninger skjer på grunnlag av artikkel 6 (1) (b) i GDPR med det formål å iverksette pre-kontraktuelle tiltak som er basert på din forespørsel som registrert eller på grunnlag av artikkel 6 (1) (b) i DS. GMO-er for utførelse av en kontrakt som du er del av eller på grunnlag av artikkel 6 ledd 1 bokstav f) i GDPR med det formål å ivareta vår legitime interesse i å tilby funksjoner som er så brukervennlige som mulig. I den grad vi eller våre tilknyttede selskaper bruker informasjonskapsler for avstandsmåling eller til markedsføringsformål, kan du finne detaljert informasjon om dette emnet i ytterligere henvisninger i forbindelse med denne personvernerklæringen.

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å justere innstillinger på nettleserprogramvaren din. Du kan lese i programhjelpen for nettleseren din du bruker for å finne ut hvordan disse innstillingene kan gjøres. Vi påpeker at du eventuelt ikke er i stand til å bruke alle funksjonene på nettstedet vårt i sin helhet. For eksempel henviser vi til informasjonen for følgende populære nettlesere:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

6. Bruk av Google Analytics

Vi bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google") på vår hjemmeside.
Bruken av dine personopplysninger skjer på grunnlag av artikkel 6 ledd 1 bokstav f) i GDPR for å ivareta vår berettigede interesse i analysen av bruken av nettstedet vårt.
Google Analytics bruker såkalte "cookies". Dette er tekstfiler som er lagret på datamaskinen din, og som tillater en analyse av din bruk av nettstedet vårt. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet vårt, blir vanligvis overført til en Google-server i USA og lagret der. Vi påpeker i denne sammenheng at Google Analytics har blitt utvidet med koden "anonymizeIp" på nettstedet vårt. Dette sikrer en anonym samling av IP-adresser (såkalt IP-maskering). Din IP-adresse blir forkortet av Google i medlemslandene i EU eller andre deler av det europeiske økonomiske området for å ekskludere en personlig referanse. Bare unntaksvis vil hele IP-adressen bli sendt til en Google-server i USA og forkortet der. Google vil bruke denne informasjonen på våre vegne for å evaluere din bruk av nettstedet vårt, for å sammenstille rapporter om nettstedaktivitet og for å ytre andreinternettrelaterte tjenester overfor oss som nettstedoperatører. IP-adressen av Google Analytics vil ikke bli slått sammen med andre data levert av Google.

Du kan forhindre lagringen av informasjonskapsler ved å justere instllingene i nettleserprogramvaren din. Se i programhjelpen for nettleseren du bruker for å finne ut om hvordan de tilsvarende innstillingene kan gjøres. Vi peker på at du eventuelt ikke er i stand til å bruke alle funksjonene på nettstedet vårt i sin helhet.

I tillegg kan du forhindre innsamling av dataene generert av informasjonskapselen og relatert til din bruk av nettstedet vårt (inkludert din IP-adresse) til Google og bruken av disse dataene fra Google ved å laste ned nettleser-plugin-modulen tilgjengelig under følgende lenke og installer. Den nåværende koblingen er  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternativt kan du forhindre fremtidig innsamling av dataene dine av Google Analytics ved å angi en Opt Out informasjonskapsel. Klikk her for å bli ekskludert fra Google Analytics-målingen. Vær oppmerksom på at opt-out-informasjonskapselen bare fungerer i denne nettleseren og på dette nettstedet. Hvis du sletter informasjonskapslene i nettleseren din, må du klikke på lenken igjen.

For mer informasjon om brukervilkårene og personvernreglene, besøk  https://www.google.com/analytics/terms/de.html sowie weitere Informationen zum Datenschutz von Google finden Sie unter https://policies.google.com/?hl=de .

Google er dekket av Privacy Shield-avtalen, og sikrer overholdelse av europeisk personvernlovgivning https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

7.Webtilstedeværelse i sosiale medier

Vi vedlikeholder nettsteder innen sosiale nettverk og plattformer for å kommunisere med kunder og potensielle kunder, og for å informere om våre produkter. Disse er lenket til nettstedet vårt og er tilgjengelig for alle besøkende. Når du besøker respektive nettverk og plattformer, gjelder vilkårene og personvernerklæringene til de respektive nettverk og plattformer. Bruken av personopplysninger fra vår side er basert på den berettigede interessen i samsvar med art. 6 paragraf 1 lit. f) DS-GMO.

Vi viser til at disse dataene fra besøkende utenfor Den europeiske union kan brukes. Dette kan føre til risikoer som kan gjøre det vanskeligere å håndheve rettigheter til vedkommende personen. Amerikanske nettverk og plattformer som er sertifisert under Privacy Shield forplikter seg til å overholde EUs personvernregler.

Nedenfor finner du en oversikt over nettsteder vi opererer med, og de tilsvarende kontaktpunktene angående personvernreglene til de respektive nettverk og plattformer.

Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, Personvernerklæringen: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, Personvernerklæringen: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Twitter: Twitter International Company, Attn: Data Protection Officer, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND, Datenschutzerklärung: https://twitter.com/de/privacy

YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Personvernerklæringen: https://policies.google.com/privacy

Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2 Ireland, Personvernerklæringen: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Google+: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Personvernerklæringen: https://policies.google.com/privacy

Snapchat: Snap Group Limited, 7-11 Lexington Street, London W1F 9AF, United Kingdom, Personvernerklæringen: https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy/

8. Integrering av innhold og tjenester fra tredjepart

Innenfor vårt online tilbud bruker vi innholds- og tjenestetilbud fra tredjepartsleverandører. Når det integreres dette innholdet, kan det skje at de respektive plattformene lagrer såkalte cookies med informasjon. Vi bruker innholdet på grunnlag av art. 6 punkt 1 lit. f) DS-GVO, for å tilby deg et spennende og informativt tilbud på nettet.

Vimeo: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Personvernerklæring: https://vimeo.com/privacy

YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy

Google Maps: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy

Panono: Professional360 GmbH, Französische Straße 9, 10117 Berlin, Personvernerklæring: https://www.panono.com/de/legal/privacy-policy/

Doo-Finder: DooFinder S.L., Standort Bielefeld, Apfelstraße 245, D-33611, Personvernerklæring: https://www.doofinder.com/de/privacy-policy

Squarelovin: Anchor Media GmbH, Budapester Straße 45, 20253 Hamburg, Personvernerklæring: https://squarelovin.com/business/home/privacy 

9. Håndhevelse av våre rettigheter og avverging av krav mot oss

Om nødvendig behandler vi dine personopplysninger for å ivareta vår legitime interesse i å håndheve våre rettigheter og i å forsvare oss.

I dette tilfellet skjer behandlingen av dine personopplysninger på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR.

I den grad dette er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse, overfører vi dine personopplysninger til tredjepart innenfor rammen av de juridiske kravene. Denne overføringen skjer til inkassotjenesteleverandørene som er involvert eller våre advokater.

I tilfeller av overføring av dine personopplysninger til tredjepart, er mengden data som overføres begrenset til det minimum som kreves.

Dine personopplysninger blir slettet etter fullført prosedyre, men tidligst etter utløpet av skatte- og kommersiell oppbevaringstid på 6 henholdsvis 10 år, med mindre vi kan bruke dataene videre til et annet behandlingsformål i samsvar med lovbestemte krav og i samsvar med informasjonen i denne personvernregelen.

VI. VI. Varigheten av lagringen av dine personopplysninger eller kriterier for å bestemme denne varigheten.

Dine personopplysninger vil bli slettet hvis det ikke lenger er behov for behandling for det respektive behandlingsformålet, med mindre vi fortsetter å behandle dataene for et annet behandlingsformål innenfor rammen av de juridiske kravene og i henhold til informasjonen i denne personvernerklæringen. For å få informasjon om varigheten av personopplysningene dine blir lagret eller kriteriene for å bestemme denne perioden, vennligst se informasjonen om behandlingen av dine personopplysninger for hvert behandlingsformål i denne personvernerklæringen.

VII. Dine rettigheter

1. Oversikt

For å sikre en rettferdig og transparent behandling av personopplysninger, har du følgende rettigheter i henhold til databeskyttelsesforskriften: Um eine faire und transparente Verarbeitung personenbezogener Daten zu gewährleisten, stehen Ihnen als betroffener Personen nach den datenschutzrechtlichen Vorgaben die nachfolgenden Rechte zu:

retten til informasjon i henhold til artikkel 15 i GDPR

retten til en korreksjon etter artikkel 16 i GDPR,,

retten til sletting i henhold til artikkel 17 i GDPR,

retten til å begrense bruken i henhold til artikkel 18 i GDPR

retten til dataportabilitet i henhold til artikkel 20 DS-BER

retten til å kunne alltid tilbakekalle samtykke i henhold til art. 7 nr. 3 DS-GVO,

retten til å motsigelse mot bruken i henhold til artikkel 21 i DS-BER, som vi vil informere deg om separat nedenfor

og retten til å klage til tilsynsmyndigheten i henhold til art. 77 DS-GVO, som vi vil informere deg om separat nedenfor.

2. Ihr Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Din rett til å motsi bruken

Bruken av personopplysninger er tillatt der bruken er nødvendig for å ivareta de interessene til vedkommende personen eller en tredjepart, med mindre interessene eller grunnleggende rettighetene og frihetene til vedkommende som krever beskyttelse av personopplysninger er mer viktig, særlig hvis: vedkommende er et barn, art. 6 (1) (f) DS-GVO.

Du har alltid rett å gjøre innvendinger mot personopplysninger knyttet til bruken av personopplysninger som følge av deres spesielle situasjon på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR; Dette gjelder også for profilering basert på disse bestemmelsene.

Hvis du bruker din rett til å motsi, vil vi ikke lenger bruke dine personopplysninger, med mindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunner for bruken som veier opp for dine interesser, rettigheter og friheter av vedkommende personen eller bruken er for forsvar av juridiske krav.

Hvis vi bruker dine personopplysninger for å kunne reklame, har du alltid rett til å motsi bruken av personopplysninger i reklamen som gjelder deg; Dette gjelder også for profilering i den grad det er tilknyttet slik direktreklame. Hvis du motsetter deg bruken for direkte markedsføringsformål, vil ikke dine personopplysninger brukes lenger for disse formålene.

3. Din rett til å klage til tilsynsmyndigheten

Som vedkommende person har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i det landet du bor i, arbeidssted eller sted for påstått krenkelse, hvis du mener at bruken av dine personopplysninger bryter kravene til DS-GVO.

VIII. Informasjon om grunnlaget for levering av dine personopplysninger

I den grad du ønsker å inngå en kontrakt med oss ​​eller kontakte oss med en forespørsel, er det nødvendig å levere personopplysningene dine for å inngå en kontrakt eller for å behandle forespørselen din. Du er ikke pålagt å oppgi din personlige informasjon. Unnlatelse av å oppgi din personlige informasjon vil imidlertid føre til at vi ikke inngår en kontrakt med deg eller behandler forespørselen din.

Sist sett