A B D E F G H K L N P R S T U V W Z

Miljøvern og garvingsprosesser

Ulike garvemetoder

De mest brukte garvemetodene er kromgarving, plantelig garving og syntetisk garving. Ved kromgarvingen blir læret garvet ved hjelp av Krom (III)-salt, det er altså en kjemisk metode. Den plnatelige garvingen bruker kun plantelige stoffer for garvingen, som f.eks. bark. Syntetiske garvestoffer er kunstlig produserte stoffer, som formaldehyd, som blir brukt for garvingen. Som regel blir disse garveprosessene brukt i kombinasjon med hverandre, for å nå de unike egenskapene til lærtyper.

Gerbstoffe Umweltschutz Ökologie

Kromgarving og miljøbelastning

De til rkomgarvingen brukte stoffene Krom (III)-salt er ikke helseskadelige. Problematisk blir det om disse oksiderer til Krom (IV). Dette er et tungmetall, som i lave doser kan være allergen og i store doser virke kreftfremkallende eller ekstrent toksisk. Ved feil kasting av kromgarvestoffene skjer det en høy belastning av miljøet, i tillegg til at det kan forekomme forsaltning og høy tungmetallbelastning i bakken. Ofte havner krom i vann og er meget giftig for fisk og mikroorganismer. Akkurat nå blir rundt 85% av alle garvingene gjennomført med kromsalt. durchgeführt.

Plantelig garving og miljøbelastning

Plantelig garving er en naturlig prosess. Det blir brukt plantelige stoffer for garvingen, som er vannløslige og orgnaisk nedbrytbare.
Men det trengs en stor mengde av disse stoffene for garvingen og det kommer regionalt til en stor nedbryting av enkelte planter. I tillegg kan det hende at det oppstår organisk belastede avløp ved feil kasting av stoffene.

Umweltschutz Pflanzengerbung

Gerbung und Umweltbelastung

Den syntestiske garvingen blir sjeldent gjennomført isolert, men oftest i en kombinasjon med en av de andre metodene. 

Siden syntetiske stoffer ikke har en naturlig forekomst er disse ikke organisk nedbrytbare. Hvor skadelig de er for miljøet kommer an på stoffet. Men de forårsaker en mye mindre belastning for miljøet i forhold til kromsalt.

Miljøvern

I Tyskland finnes det strenge forskrifter, hvilke midler som kan brukes til garving og hvordan disse skal kastes. Dette skal fordhindre forsøpling og belastning av miljøet, gjennom garvestoffer, best mulig. Produksjonen av lær skjer ofte i utviklingsland. Disse landene har som regel dårlige eller ingen forskrifter for beskyttelsen av miljøet. 

 

andre Kilder(Zugriff 17.01.2019):

  • lederzentrum(punkt)de/wiki/index.php/Gerbung
  • oeko-fair(punkt)de/clever-konsumieren/kleiden-schmuecken/leder/herstellung6/gerben/chromgerbung
  • leder-info(punkt)de/index.php/Chromgerbung
  • oeko-fair(punkt)de/clever-konsumieren/kleiden-schmuecken/leder/herstellung6/gerben/pflanzliche-gerbung

Unsere Produkte

Karisma model Karisma
Skulderveske håndveske lærveske Vintage brun lær
509,00 NOK
Marshall T. Marshall T.
Rammeveske sykkelveske lærveske Vintage brun lær
799,00 NOK
Lucia model Lucia
Bok fotoalbum notisbok dagbok poesibok DIN B6 brun lær
229,00 NOK
gusti-leder.de Reviews with ekomi.de